2020-04-17

Elda inte avfall

När vårstädningen flyttar utomhus brukar det samlas stora mängder med löv och grenar som ska rensas bort. Det allra bästa är att köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen eller kompostera det. Om man komposterar sitt trädgårdskräp återgår näringsämnena till marken. Ska man elda får brasor endast innehålla torrt ris, kvistar och rent obehandlat trä.

Exponering av skadliga ämnen

När man eldar avfall frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i marken.

- Om du eldar en brasa med avfall kommer giftiga ämnen att stanna kvar i marken under väldigt lång tid, berättar Ann-Christin Karlsson, miljöskyddsinspektör. Detta kan innebära en hälsorisk om man vill odla grönsaker där i framtiden.

Brandrisk

Dessutom uppfattas ofta eldningen som störande då framför allt den illaluktande röken utgör en direkt olägenhet. Även djur kan ta skada. Men att anlägga en egen brand kan vara både miljöovänligt och förenat med stor fara. Brandingenjör Elin Lindsjö uppmanar till försiktighet.

- Ta hänsyn till vädret och kolla så det inte råder eldningsförbud. Det är viktigt att ha full kontroll över elden och att man har möjlighet att släcka vid behov. Bevaka under eldning, kontrollera noga att ingen glöd finns kvar innan man lämnar och kontrollera platsen efteråt, säger Elin.

Sammanfattningsvis:

  • Det är olagligt att elda avfall
  • Brasor får endast innehålla torrt ris, kvistar och rent obehandlat trä
  • Vi avråder från gräsbränning på grund av spridningsrisken.

Du kan läsa mer om att elda utomhus på webbplatsen.

brasa vid sjö

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-17