Distansundervisning 12-14 april på Styckåsskolan

Lärande och stöd har beslutat att Styckåsskolan kommer att ha distansundervisning måndag 12 april - onsdag 14 april. Detta på grund av att flera ur personalen har konstaterats smittade av corona på skolan. Anledningen till distansundervisningen är brist på personal på grund av de rekommendationer som finns kring covid-19.

Du som vårdnadshavare får information om hur distansundervisningen kommer att fungera av ditt barns mentor via Edwise.

Om du som vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet har du rätt till att ditt barn ska få vara i skolan och på fritidshem även när undervisningen övergår till distansundervisning. Mer information om hur du går tillväga då finns på Edwise.

Ett barn skriver med penna och papper och  en vuxen hjälper till.
Sidan uppdaterad: 2021-04-09