Det här gäller från och med 15 juli

Att antalet vaccinerade i Sverige fortsätter att öka samtidigt som smittspridningen minskar gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att anpassningen av smittskyddsåtgärder kan fortsätta som planerat.

Från och med 15 juli så sker dessa förändringar:

  • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
  • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
  • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
  • Regler för åkattraktioner tas bort.
  • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det dock mycket viktigt att noga följa de allmänna råden. Du bör även fortsättningsvis stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

gulbakgrund med svart cirkel och text "coronainfo"

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-07-15