Lyssna på sidan Lyssna
2019-06-13

Det drar igång på Palmviken igen!

Vecka 25 startar en ny etapp av upprustningen av Palmviken! Nu ska det sättas kantsten, asfalteras och till sist ska linjer för parkeringar och övergångsställen målas. Det kan bli lite trångt och det kommer att finnas färre parkeringsytor för kunderna under vissa perioder. Under arbetena måste bland annat parkeringsytan närmast butiksingångarna stängas av, preliminärt under tiden 3-5 juli. Även genomfarten genom Palmviksområdet, förbi ICA och Coop, kommer då att vara avstängd.

Även gångbanan utmed Palmviksgatan kan komma att stängas av en period när kullersten och smidesräcken ska på plats i trädplanteringarna. Fotgängare hänvisas då till andra sidan gatan.

Enligt tidplanen ska arbetena vara klara före vecka 29. Hinner man inte klart inför semestrarna drar arbetena igång igen vecka 32. Under midsommar kommer alla avstängningar att vara borta för att ge plats åt helghandlarna.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Arvika kommun och fastighetsägarna i området. Om du har frågor kan du kontakta projektledarna Jan Nilsson eller Christian Hasselberg, Teknik i Väst AB.

På kartan nedan ser du vilka parkeringsytor (och genomfartsgatan) som kommer att vara avstängda.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-13