Lyssna på sidan Lyssna
2019-05-29

Detaljplan Vik 2:4, 2:14

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Arvika-Vik 2:4 samt del av Arvika-Vik 2:14, och ställs nu ut för granskning. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utökning och utveckling av elnäts- och kommunikationsnätsverksamheten inom fastighet Arvika-Vik 2:4.

Syftet med granskningen är att ge ett bättre beslutsunderlag och också att ge möjlighet till insyn och påverkan. De synpunkter som kommer in kommer att sammanställas och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande.

Handlingar finns utställda under tiden 29 maj-19 juni 2019 på kommunens webbplats. Handlingarna finns också utställda på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshuset, Östra Esplanaden 5, plan 2.

Dina synpunkter på granskningshandlingen ska du lämna skriftligt senast den 19 juni 2019 till: Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du representerar en bostadsrättsförening eller är hyresvärd ber vi dig att informera medlemmar/hyresgäster om detaljplaneförslaget.

Mer information kan du få av Jenny Bollner, tfn 0570–828 47.

karta vik

Sidansvarig:

Maria A Olsson

Sidan uppdaterad: 2019-05-29