Detaljplan Papperet 1

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Papperet 1, Arvika. Handingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 21 maj-14 juni 2021. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 14 juni 2021 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

Handlingar finns på webbplatsen.

Karta Pappret 1

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-20