Detaljplan Ö Knåll 1:7 Harnäset

Ett granskningsförslag till detaljplan har tagits fram för del av fastigheten Östra Knåll 1:7 på Harnäset Glava Glasbruk. Handlingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 16 juni - 7 juli 2022 samt i stadshuset, Arvika. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 7 juli till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-15