Detaljplan Körselviken

Ett granskningsförslag till detaljplan har tagits fram för Körselviken, Västra Sund 2:96 med flera. Handlingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 16 juni - 7 juli 2022 samt i stadshuset, Arvika. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 7 juli till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-15