Detaljplan Harnäset, Ö Knåll 1:7

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Harnäset, Östra Knåll 1:7. Handingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 21 maj-14 juni 2021. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 14 juni 2021 till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 2 juni kl 18.00-20.00 - anmäl dig senast den 1 juni.

Handlingar liksom mer information om samrådsmötet finns på webbplatsen.

Karta Harnäset

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-20