2021-03-25

Detaljplan för Niten 1

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Niten 1 samt del av Lycke 2:38. Handingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 26 mars-23 april 2021. Synpunkter på granskningsförslaget ska lämnas skriftligen senast den 23 april till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

karta Niten

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-25