Detaljplan Bäckleken, Klässbol

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för förskolan Bäckleken i Klässbol. Handlingar finns på webbplatsen under tiden 20 oktober-10 november. Digitalt samrådsmöte hålls den 2 november. Synpunkter ska lämnas senast den 10 november.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-20