Delvis distans terminen ut för årskurs 7-9 och gymnasieskolorna

Arvika kommun kommer förlänga beslutet om delvis distansundervisning för årskurs 7-9 samt gymnasieskolorna till och med terminens slut den 9 juni. Motivet till beslutet är att minska risken för smittspridning.

Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet

Solbergagymnasiet kommer fortsatt ha ett rullande schema per årskurs. På Taserudsgymnasiet kommer behoven från de olika yrkesprogrammen styra hur den delvisa distansundervisningen kommer se ut. Distansundervisning på Taserud gäller endast årskurs 1 och 2, då årskurs 3 är på APL.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av delvis distansundervisning.

Grundskolan årskurs 7-9

Arvika kommun har beslutat att årskurs 7-9 på Centralskolan och Kyrkebyskolan fortsätter med delvis distansundervisning till och med den 9 juni.

Elever i grundsärskolan är undantagna distansundervisningen. Elever i behov av särskilt stöd kommer ha möjlighet att få undervisning på skolan, detta görs upp i samråd med skolan.

På webbsidan "Frågor och svar Grundskola och förskola" hittar du schemat över vilken dag årskurser på respektive skola har närundervisning och distansundervisning.

Det finns möjlighet för elever som vill att äta lunch att göra det på sin ordinarie skola.

bild på bärbardator i knäet på en person

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-20