2021-03-18

Coronalättnader för lokala företag

Efter önskemål från flera lokala företagsorganisationer finns nu ett förslag om olika ekonomiska lättnader från kommunens sida för att underlätta för företag som drabbats hårt av coronapandemin. Förslaget innebär att kommunen:

  • inte tar ut några avgifter för alkoholtillsyn 2020 och 2021 hos restauranger med serveringstillstånd
  • inte tar ut torghandelsavgifter 2021
  • inte tar ut avgifter för markupplåtelse för uteserveringar 2021

Kostnaden för "hjälppaketet" är beräknat till totalt cirka 650 000 och det blir därför Kommunfullmäktige som måste ta slutligt beslut om tilläggsanslag vid sitt marssammanträde. Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen den 16 mars.

De viktigaste stöden till företagen idag är de nationella omställningsstöd som finnas att söka liksom de omställningscheckar som regionen erbjuder till företagen.

Mer coronarelaterad information som rör näringslivsfrågor finns på webbplatsens sida "Info för näringslivet".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-18