Byte av skärmvägg

En skärmvägg ska bytas vid Sävjökanalens skärmbassäng - ett arbete i vattnet vid Sävsjökanalens utlopp mellan Mikaelikyrkan och Jonsbol. Entreprenören kommer att hålla till på gräsytan mellan ställplatserna bredvid Barbord och grillplatsen. Arbetet påbörjas vecka 46 och det beräknas pågå under tre veckor.

Skärmbassänger finns utplacerade på två platser i Kyrkviken med syftet att skilja bort sediment och på så vis förhindra fosforpartiklar att komma ut i Kyrkviken.

skärmbassänger i vattnet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-11