2021-03-19

Bilens tvättvatten - barnens badvatten

Tvättar du bilen på garageuppfarten eller gatan? Då rinner smutsvattnet med däckpartiklar, olje- och bränslerester, asfaltrester, giftiga tungmetaller och tensider orenat ut i naturen. Via dagvattenbrunnen når smutsvattnet vattendrag, sjöar eller hav, där kanske du och familjen vill bada i sommar...

Värna om vårt vatten och miljö - tvätta din bil på en biltvätt eller gör-det-självhall istället!

Så här tvättar du bilen

  • Tvätta din bil på en biltvätt, aldrig på en asfalterad yta som en gata eller en garageuppfart. Biltvättar har reningsanläggning för att rena det smutsiga vattnet från tvätten. Lagkraven på rening av tvättvattnet bygger på Miljöbalkens hänsynsregler. Dessa säger att alla som "bedriver en nedsmutsande verksamhet" ska göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Lagkraven gäller även för privatpersoner, som därför ska undvika att tvätta sina bilar så att föroreningarna riskerar att ledas till öppna diken och dagvattenbrunnar.
  • Använd miljömärkta bilvårdsmedel och så lite kemikalier som möjligt. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som avfettningsmedel behövs.
  • Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåligt att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningen i det översta jordlagret, medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Det är dock viktigt att det inte finns någon dricksvattenbrunn i närheten som riskerar att bli förorenad.

Om du har frågor, tag kontakt med Miljöstaben, gärna via e-post miljostaben@arvika.se

2 män som tvättar bil i bilhall

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-19