Bekämpa de invasiva arterna!

Vackra - men farliga! Blomsterlupin, jätteloka, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, gul skunkkalla, sjögull, parkslide och jätteslide är några av de invasiva växter som finns i vår kommun. Här finns också invasiva djurarter som "mördarsnigel", mink och signalkräfta.

Många växt- och djurarter har spridit sig med hjälp av människan till platser där de inte hör hemma. När de trivs för bra på sin nya plats kan de ta överhanden och hotar då mångfalden i vår natur. De kallas för invasiva främmande arter.

Vi behöver alla hjälpas åt för att förhindra att de invasiva arterna sprids ytterligare i vår kommun - eller att nya invasiva arter letar sig in. Ytterst är det fastighetsägaren/markägaren som har ansvaret att bekämpa arter som EU klassat som invasiva, men vi kan alla hjälpas åt genom att rapportera in våra fynd till Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när vi upptäcker en invasiv art.

Det är också förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut sådana arter i naturen.

Känner du igen de invasiva arterna? På webbplatsen finns mer information, liksom länkar till Naturvårdsverkets material med bilder och tips på hur arterna ska bekämpas.

Bild: Gul skunkkalla (källa Naturvårdsverket)

gul blomma (skunkkalla) vid vatten

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-28