Bättre ekonomi i kommunen

Kommunalskatten sänks med 21 öre och 13,5 miljoner extra ges som förstärkning till bland annat verksamheterna Vård och omsorg samt Lärande och stöd. Det är de största nyheterna i budgetberedningens förslag till reviderad strategisk plan och budget för planperioden 2022-2024.

Sveriges ekonomi har gått betydligt bättre än vad som bedömdes i våras och detta påverkar även Arvikas ekonomi. Den nya skatteunderlagsprognosen från SKR, från 30 september 2021, visar att Arvikas skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat kraftigt. Dessutom har Arvika fler invånare än vad prognosen i våras visade. Sammantaget ger det betydligt bättre ekonomiska förutsättningar för kommunens planperiod 2022-2024.

Budgetberedningen föreslår därför att 13,5 miljoner kronor bland annat kan användas som förstärkning av verksamheterna inom Vård och omsorg och Lärande och stöd, men även andra verksamheter.

Dessutom föreslås en sänkning av den kommunala skatten med 21 öre per skattekrona, det vill säga en sänkning från 21,96 kronor till 21,75 kronor.

Kommunens stabila ekonomiska situation gör det också möjligt att sänka det ekonomiska resultatkravet, från 1,5% av skatteintäkter och generella statsbidrag till nu föreslagna 1,27%. Budgetberedningen har diskuterat ett resultatkrav på 1%. Resultatkravet är ett av de ekonomiska mål som kommunen bestämmer för att bedöma om vi har god ekonomisk hushållning. Det innebär att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag inte ska vara lägre än en viss procent.

Förslaget om reviderad strategisk plan och budget ska beslutas av Kommunstyrelsen den 16 november och Kommunfullmäktige den 29 november.

mynt på hög

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-09