Avgift för allmän handling även digitalt

Från den 1 januari 2022 tar Arvika kommun och bolag ut en avgift även för att skicka en begärd allmän handling i digital form. Tidigare har avgiften gällt enbart vid kopiering av en tryckt handling, men hanteringen har ökat och blivit alltmer resurskrävande.

Den som begär att få en kopia av en allmän handling - oavsett om den skickas digitalt eller fysiskt - ska antingen betala antingen kontant, via Swish, via postförskott eller i efterhand via faktura.

Sidorna 1-9 är kostnadsfria, men sidan 10 kostar 50 kronor och därutöver kostar det sen 2 kronor per sida. Om man gör små men flera beställningar för att undvika kostnad kan kommunen besluta om att ta ut avgift utifrån det totala antalet sidor.

Beslutet togs i Kommunfullmäktige den 28 juni 2021 i samband med strategisk plan och följer avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Mer information finns i författningssamlingen på webbplatsen.

interiör arkiv

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-02