2020-01-07

Ät inte gös över 2 kg från Kyrkviken

På uppdrag av Miljöstaben har IVL Svenska Miljöinstitutet analyserat tre gösar som har fångats i Kyrkviken. Resultatet av analysen säger att de innehåller låga halter av giftiga ämnen såsom PCB, dioxiner/furaner och PFAS. Däremot visar resultaten i en av gösarna för hög halt av kvicksilver och de andra hade måttliga halter med kvicksilver.

Kvicksilver är ett grundämne som finns naturligt i miljön, men kan också tillföras via bland annat industri och trafik. När ämnet tas upp av fisken och konsumeras som föda kan det påverka vår hälsa negativt. Miljöstaben rekommenderar därför inte att man äter gös över 2 kg som är fångad från Kyrkviken. Denna slutsats stöds även av tidigare kvicksilveranalyser som utförts på gös från Kyrkviken.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör abborre, gädda, gös eller lake inte ätas oftare än en gång per vecka, eftersom det kan leda till att kvicksilvermängder på sikt kan skada hälsan. Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar bör inte äta insjöfisk som kan innehålla kvicksilver mer än 2-3 gånger per år.

Pojkar som metar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-07