2020-08-10

Arvika kommun svarar JO

Justitieombudsmannen (JO) har, i samband med en anmälan av arbetet med att utveckla och förbättra arbetet inom Överförmyndarnämnden och dess kansli, bett Arvika kommun att utreda på vilket sätt kommunen anlitade och arbetade med en uppdragstagare, samt hur vi hanterade e-post i arbetet.

Under höstens 2019 och början av våren 2020 arbetade Maria Dorch som uppdragstagare åt kommunen. Hennes arbete bestod av att, tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda, utveckla arbetssättet inom överförmyndarnämndens och dess kansli. Bland annat justerades rutiner, reglementen sågs över och det genomfördes utbildningar för anställda. Man tog också fram en plan för fortsatt utbildning av medarbetare.

Uppdragstagaren sammanfattade arbetet hon tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda gjort, samt ett antal rekommendationer, i en rapport. Ett utkast till rapporten kommunicerades via privat e-post. Det bedömdes att det inte var den färdiga rapporten och den diariefördes därför inte. Den färdiga rapporten diariefördes samma dag som den skickades från uppdragstagaren.

Frågor har också ställts till vår hantering och gallring av e-post, där vi kan konstatera att e-post har gallrats i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan.

Svaret ska vara JO tillhanda innan den 15 september och kommer därför behandlas i Kommunstyrelsens sammanträde den 17 augusti.

gröna blad med vattendroppar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-10