April bjöd på Livsviktiga snack

Vid två tillfällen under april månad har fler än 150 föräldrar och vårdnadshavare i Arvika tagit del av den digitala föreläsningen Livsviktiga snack*. En föreläsning där Anna Sundqvist Kretuner från Suicide Zero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. pratade om hur viktigt det är att vi lär våra barn att uttrycka hur de mår.

- Om man kan sätta ord på sina känslor och be om hjälp när det behövs blir det mesta en smula lättare, betonar Anna Sundkvist Kreutner. Kan ett barn prata om känslor minskar det risken för allt från frånvaro i skolan och missbruk till depression och självmord längre fram i livet. - Vi är bra på att lära barn att klara sig i trafiken. Men det är fem gånger vanligare att dö i självmord än i en trafikolycka så att lära sig att prata om känslor är en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, fortsätter Anna.

Varje år försöker fler än 5 000 unga killar och tjejer att ta sina liv i Sverige. Faktum är att självmorden bland unga ökar något, medan de i många andra åldersgrupper ligger kvar på oförändrad nivå eller till och med minskar. Det är även så att det idag är större risk att en tonåring skadar sig själv än blir skadad av andra. Det kan handla om självskadebeteende där de skadar sig själva fysiskt eller genom att använda droger eller sex för att göra sig själva illa.

Föreläsningen Livsviktiga snack bygger på boken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med samma namn som organisationen Suicide Zero har tagit fram. Boken innehåller flera tips och idéer, bland annat om hur man som förälder kan bli bättre på att lära barnen att prata om känslor, hur man kan ställa öppna frågor samt tips på en så kallade pratstartare och tankeövningar.

- Genom att lära våra barn att sätta ord på känslor och berätta för någon om hur de mår ger vi dem inte bara ett bra skydd. De, och vi som vuxna, kommer förhoppningsvis även få det enklare att skapa en närmare relation längs vägen, säger Anna.

Varje år dör närmare 1 600 personer i självmord i Sverige. Föreläsningen är en del i Arvika kommuns arbete med att förebygga att människor tar, eller försöker ta, sitt liv.

- Vi vet att det är suicidpreventivt att lära våra barn att prata om känslor. Och i det arbetet är vi vuxna oerhört viktiga. Därför är jag glad att så många visade intresse för den här viktiga frågan och deltog på föreläsningarna. Förhoppningsvis kan vi genomföra fler föreläsningar i höst, säger Anneli Karlsson, jämställhets- och folkhälsosamordnare på Arvika kommun.

*Föreläsningarna genomfördes i samarbete mellan Arvika kommun, Region Värmland och Suicide Zero. Vill du läsa mer eller ladda ner/beställa boken Livsviktiga snack kan du gå in på: www.suicidezero.se/livsviktigasnack/ Länk till annan webbplats.

Person sitter och tittar på en digital föreläsning via datorn

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-27