2019-08-13

7,3 miljoner extra till enskilda vägar

Många enskilda vägar i kommunen behöver nytt grus och dikesrensning. Vid sitt senaste möte behandlade Kommunstyrelsen därför ett ärende om ett tilläggsanslag om 7,3 miljoner under 2019 för att rusta upp sådana vägdelar.

I kommunen finns omkring 48 mil väg som är just enskilda vägar - det vill säga vägar som ägs av de cirka 170 olika vägsamfälligheterna i kommunen som får statsbidrag och inte av Arvika kommun eller staten. Arvika kommun har skrivit avtal med vägsamfalligheterna om att ta hand om skötseln av vägarna med Teknik i Väst AB som entreprenör. Största delen av budgeten för att sköta de enskilda vägarna kommer från olika typer av statsbidrag och en förutsättning för att kunna få statsbidrag är att vägarna håller en grundstandard.

Slutligt beslut i ärendet tas i Kommunfullmäktige den 26 augusti.

grusväg

Sidansvarig:

Peter Adolfsson

Sidan uppdaterad: 2019-08-13