3,3 miljoner till föreningslivet

Årets verksamhetsbidrag för kulturföreningar behandlades av Kommunledningsutskottet den 20 april - drygt en miljon kronor fördelades mellan 53 olika kulturföreningar. Verksamhetsbidraget är ett stöd till föreningsverksamheten i kommunen och också ett bidrag till de allmänna samlingslokaler som föreningarna ansvarar för.

Kommunledningsutskottet tog samtidigt beslut om fördelning av driftbidrag till föreningsdrivna idrottsanläggningar, raststugor och liknande. Här fick 34 föreningar dela på drygt två miljoner, från bidragsbelopp på 2 000 upp till 500 000 kronor. Bidraget täcker 70 procent av godkänd driftkostnad, men det finns också ett maxtak satt för respektive förening.

Slutligen beviljades också 2020 års kartbidrag till orienteringsklubbarna OK Mangen (33 390 kronor) och OK Jösse (5 472 kronor). Kartbidraget är en ersättning för föreningens kostnader för att uppdatera äldre kartor.

Föreningslivet i kommunen har det tufft ekonomiskt under coronapandemin, då de flesta verksamheter och aktiviteter fått ställas in och därmed inte gett föreningen några intäkter. De föreningar som äger samlingslokaler har det särskilt besvärligt, då de har fasta driftkostnader men inte har kunnat bedriva någon uthyrningsverksamhet som vanligt.

Om du vill veta mer om fördelningen av bidragen eller har andra frågor om kommunens föreningsbidrag, kontaktar du Kultur och fritid.

ballonger

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-20