Lyssna på sidan Lyssna
2019-04-01

2,2 miljoner till föreningarna

I år kommer Arvika kommun att stötta kommunens föreningar med nästan 2,2 miljoner kronor i driftbidrag! Den 1 april tog Kommunledningsutskottet beslut om hur driftbidragen ska fördelas för 2019 och man höjde också maxtaket för bidraget för en del föreningar som ansökt om detta.

Driftbidraget finns till för att föreningarna ska klara av att sköta driften på sin anläggning eller lokal och det är därför ett viktigt bidrag för föreningarna.

Det är inte alla föreningar som kan få driftbidrag - kravet är att det ska finnas aktiva medlemmar i åldern 7-20 år och/eller att man har en verksamhet med stort allmänintresse. Bidraget föreningen får är 70 procent av den godkända driftkostnaden, men det begränsas också av ett maxtak satt för respektive förening.

Vid Kommunledningsutskottets möte togs också beslut om andra former av bidrag till föreningar:

  • Orienteringsklubben OK Mangen fick kartbidrag på 28 599 kronor för digitalisering och revidering av kartor i områdena Högerud-Skjutsbol, Brunskogsfjället samt Edanenäset.
  • Mangskogs Folketshusförening fick 38 600 kronor för att kunna installera projektor, filmduk och bluerayspelare.
  • Föreningen Ställverket fick 50 000 kronor för att genomföra lokalfestivalen Ung Kultur Möts (UKM) på Ritz den 6-7 april.
skogsvy

Sidansvarig:

Maud Nilsson

Sidan uppdaterad: 2019-04-01