Telefaxnummer

Samtliga faxnummer har riktnummer 0570.

Stadshuset, centralt 104 26


Kommunledningsstab

Bibliotek, informationsdisk 805 39
Kansli/Ekonomi 104 26
Simhallen 818 08
Arvika-Eda överförmyndarnämnd/Överförmyndarenheten 76 40 87

Lärande och stöd

Arvika skolidrott 818 08
Lärande och stöd, adm stöd (exp) 818 52
Bäckleken 46 02 02
Elevhälsan 133 28
Freja 221 15
GymVux/Data (ANC) 74 92 8
Hälsa-Vård-Omsorg (ANC) 74 92 03
Järvenskolan 326 55
Klässbol, skolsköterska 46 04 18
Klässbols skola 46 00 05
Klässbols fritids 46 04 18
Kommunala musikskolan 819 44
Komvux-OP (ANC) 74 94 50
Konsumentrådgivare 827 17
Kyrkebyskolan 819 55
Lergöken 827 02
Lundellsgärdet 179 67
Lyan 323 83
Lyran 828 01
Maskrosen 827 68
Socialtjänsten, adm 814 17
Socialtjänsten, ekonomiskt bistånd 827 17
Sävsjögården 826 94
Verkstaden reception 827 17
Vägledningscentrum (ANC) 74 92 84
Ängsgården 212 95

Vård och omsorg

AKKVA 134 07
Bemanningscentralen 72 78 00
EC kontor Korpralen/Innerstan 827 98
Företagsgruppen 72 78 25
Garvaren, adm stöd 173 34
Greven dagcenter 806 25
Gruppboende omsorg, Ängsgat 216 69
Gruppboende omsorg, Kamomillgat 133 44
Gruppboende omsorg, Ö Espl 172 52
Gruppboende omsorg, Edanev 501 01
Gruppboende omsorg, Edanev, suterrängplan 504 31
Gunnebo 326 86
Hemvård Gunnarskog Södra 321 40
Hemvård Gunnarskog Norra 77 10 22
Hemvård/Grevinnan 815 77
Hemvård/Haga-Agneteberg 809 37
Hemvård/Innerst/Korpralen, Hamng 816 72
Hemvård/Nygatan 815 84
Hemvård/Rackengruppen 815 77
Hemvård/Solberga 815 73
Hemvård/Sulvik 220 05
Hemvård/Viksgruppen 815 77
Hemvård/Ängengruppen 816 44
Korpralen, områdeskontor 816 83
Korttidshem Ljungåsgatan 193 63
Korttidshem Sävsjövägen 133 93
LSS Källarbacken, Lövås 72 78 20
LSS områdeskontor, Nygatan 25, 828 86
Lövås, Glava 405 31
Rehabcenter 828 98
Service - Centralskolans kök 827 78

Sköterskeenheten:
AKKVA 828 94
Edane 503 75
Garvaren 173 34
Glava 405 31
Gunnarskog 326 86
Haga 809 37
Korpralen 816 83
Sulvik 220 03
Vågen 815 16
Västängsgården 103 14
Socialpsykiatri 828 03
Solgården 220 03
Solbergagruppen 815 73
Strand 809 37
Västängsgården 103 14

Teknik i Väst AB

Avloppsreningsverk 183 33

Övrigt

Kommunal Värmland, sek 1, exp, Storg 22, 817 26

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-28
Kontakta oss
 • Arvika kommun
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Tfn 0570-816 00 vx
 • Fax 0570-104 26

 • Växelns öppettider mån-tors 8.00-12.00, 13.00-16.00, fre 8.00-12.00, 13.00-15.00

 • E-post
 • arvika.kommun@arvika.se

 • Organisationsnummer
 • 212000-1892

 • Kundtjänst
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • Tfn 0570-816 00 vx
 • E-post
 • kundtjanst@arvika.se

 • Öppettider mån-tors 7.30-12.00, 12.45-16.00, fre 7.30-12.00, 12.45-15.00