Lämna förslag och synpunkter

Arvika kommun och de kommunala bolagen vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Skicka därför gärna dina förslag till förbättringar till oss - liksom andra synpunkter på våra verksamheter oavsett om det handlar om klagomål eller beröm.

Dina förslag och synpunkter diarieförs och följs upp. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få ett svar från oss redan inom tio arbetsdagar. Du kan förstås även vara anonym.

Tänk på att avsett hur du skickar in ditt förslag eller synpunkter så blir det en allmän offentlig handling när det kommer in till kommunen, vilket innebär att alla har rätt att läsa den.
De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av Arvika Stadshuskoncern och de dataskyddsansvariga nämnderna/bolagen endast för ändamålet att förbättra kommunens service och tjänster. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Observera också att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Om du vill lämna ett formellt medborgarförslag eller ställa en fråga under Kommunfullmäktiges allmänna frågestund, ska du använda de särskilda formulären för detta.

Om dina synpunkter gäller en felanmälan finns det mer information kring vart du vänder dig på webbsidan "Felanmälan".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Adm chef
  • Tfn 0570-816 22