E-postadresser

I e-postkatalogen kan du söka efter anställda och förtroendevalda inom kommunen och de kommunala bolagen som har en e-postadress inom domänerna arvika.se eller arvika.com.

 

 

  

På kommunens skolor har lärare och elever oftast ändelsen (domännamnet) @arvika.com i sin e-postadress, medan anställda inom administrationen har ändelsen @arvika.se. Huvudregeln är att e-postadressen byggs enligt principen förnamn.efternamn@arvika.se, inte innehåller några versaler eller bokstäver av typen é, å, ä, ö, ü. Bindestreck är tillåtet.

Om du vill skicka e-post till någon enskild kommunanställd och är osäker på stavning eller domännamn, kan du söka via kommunens e-postkatalog. (Tänk på att e-post, precis som vanlig post, i vissa fall diarieförs och blir offentlig, även när du skickar den till en enskild kommunanställd.)

En del officiella e-postadresser till nämnder och förvaltning hittar du nedan.  

Arvika kommuns e-postadress
Arvika kommun

Nämnder/politiker
Kommunfullmaktiges ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Myndighetsnämnden
Revision

Kommunala enheter
Arvika Bibliotek
Arvika Turistbyrå
Föreningsservice
Ingestrands camping
Inköp (Upphandlingsenheten)
Kundtjänst
Lärande och stöd
Miljö
Myndighetsstaben
Personalstab
Räddningstjänsten
Vård och omsorg

Bolag/stiftelser
Arvika Fastighets AB
Arvika Teknik AB/Teknik i Väst AB
Arvika Kommunnät AB

Arvika Kraft AB
Stiftelsen Glaskogen

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-23