Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen är ett planeringsinstrument för varje verksamhet och en återrapportering om hur man tänker gå till väga för att uppnå Kommunfullmäktiges uppdrag. I verksamhetsplanen finns verksamhetsidé, mål, strategier och aktivitetsplaner beskrivna. De avdelningar och verksamheter som ingår beskrivs. Drift- och investeringsbudget för nuvarande år samt kommande år i planperioden finns också med. Verksamhetsplanerna för kommunen fastställs av Kommunstyrelsen i december.

Verksamhetsplaner

Sidan uppdaterad: 2021-01-04
Kontakta oss