Tobak mm

Antaget av Kommunfullmäktige den 29 juni 2020, KF § 114

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2019-07-01 införa följande ansökningsavgifter för prövning av försäljningstillstånd.

Stadigvarande försäljningstillstånd 8 000 kr.
Tillfälligt försäljningstillstånd 5 000 kr.
Ändring av försäljningstillstånd 3 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2010-01-01 införa följande tillsynsavgifter för försäljning av tobak och liknande produkter.

Avgiftsklass 1 5 000 kr
Avgiftsklass 2 8 000 kr
Avgiftsklass 3 12 000 kr
Avgiftsklass 4 16 000 kr

Avgiftsklass 1
1. Det framgår tydligt att butiken/försäljningsställets största uppgift är att sälja andra varor än tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning.
2. Tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning förekommer i en mindre del i direkt anslutning till kassan.
3. Med ”mindre del” menas tex takhängd hylla ovanför kassan eller mindre hylla med cigaretter och liknande samt enstaka snuskyl.

Avgiftsklass 2
1. Det framgår tydligt att butiken/försäljningsställets största uppgift är att sälja andra varor än tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning.
2. Tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning förekommer i direkt anslutning till kassan tex vid butikens ordinarie kassa, anslutande spelbutik eller liknande.
3. Flertalet hyllor, kylar, diskar mm med tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning finns i direkt anslutning till kassan.

Avgiftsklass 3
1. Butiken/försäljningsstället säljer varor som inte är tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning och dessa utgör den största delen av butiksytan.
2. Försäljningen av tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning sker i en bemannad del av butiken där främsta syftet uppenbart är försäljning av tobaksvaror.
3. Flertalet hyllor, kylar, diskar mm med tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning finns i direkt anslutning till kassan.

Avgiftsklass 4
1. Butikens/försäljningsställets huvudsakliga uppgift är försäljning av Tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning.
2. Flertalet hyllor, kylar, diskar mm med tobaksvaror och liknande produkter som kräver tillstånd för försäljning finns inte enbart i anslutning till kassan dvs ”självplock”.

Aktuella tillsynsavgifter finns i senaste versionen av "Strategisk plan" som antas av Kommunfullmäktige varje år (se sammanställningen över årets "Taxor och avgifter".)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-04
Kontakta oss
  • Miljö- och byggavdelningen
  • Box 66
  • 673 22 Charlottenberg
  • Besöksadress Torget 1, Charlottenberg

  • Alkohol- och tobakshandläggare:
  • Jessica Ekenbäck, tfn 0571-18 07 43
  • Catrin Anglid, tfn 0571-281 36
  • servering@eda.se