Avgifter för tillsynsbesök enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 112
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 113

Avgift ska betalas för tillsynsbesök enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara och avgiften ska följa den av Kommunfullmäktige fastställda timkostnaden för räddningstjänstens externa arbeten för rådgivning.

Avgifter tillsynsbesök brandfarlig eller explosiv vara

Grundavgift: (förberedelsearbete, efterarbete och erforderliga resor)

2 x gällande timkostnadRörlig avgift: (timkostnad för vid besöket nedlagd tid)

Gällande timkostnad

Avgifter faktureras efter genomfört tillsynsbesök.

Justering av avgifterna sker årligen enligt konsumentprisindex.

Gällande timtaxa från 2018-01-01: 720 kr/timme

Sidansvarig:

Mattias Thorängen

Sidan uppdaterad: 2020-11-10
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28