E-cigaretter, folköl

Antaget av Kommunfullmäktige den 26 aug 2019, KF § 114

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2020-01-01 införa följande tillsynsavgifter för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och folköl.

Årlig avgift vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 2 000 kr
Årlig avgift vid försäljning av folköl 2 000 kr

Aktuella tillsynsavgifter finns i senaste versionen av "Strategisk plan" som antas av Kommunfullmäktige varje år (se sammanställningen över årets "Taxor och avgifter".)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Kontakta oss
  • Miljö- och byggavdelningen
  • Box 66
  • 673 22 Charlottenberg
  • Besöksadress Torget 1, Charlottenberg

  • Alkohol- och tobakshandläggare:
  • Jessica Ekenbäck, tfn 0571-18 07 43
  • Catrin Anglid, tfn 0571-281 36
  • servering@eda.se