Avgiftssystem enligt alkohollagen

Antaget av Kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 175.
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 29 juni 2020, § 114.

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

1 Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter för restauranger/arrangörer

Ansökningsavgifter

Nyansökan stadigvarande tillstånd allmänheten eller slutet sällskap

10 000 kr

Nyansökan stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap

10 000 kr

Utvidgade serveringstillstånd, sorter och yta

4 000 kr

Utökade serveringstillstånd, tid

4 000 kr

Stadigvarande serveringstillstånd gemensam serveringsyta

10 000 kr

Ansökan från konkursförvaltare

2 000 kr

Ägarförändring, ny majoritet i företaget

10 000 kr

Ägarförändring, enskild bolagsman, ej majoritet

4 000 kr

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, extern sökande och sökande som ej är restauratör med serveringstillstånd

3 000 kr

- härav återbetalas vid avslag

800 kr

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, inom kommunen verksam restauratör med serveringstillstånd

3 000 kr

- härav återbetalas vid avslag

500 kr

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten av likartat slag inom 12 månader, 15 procent av avgiften per gång för de tillstånd som följer efter det att det första tillståndet beviljats

675 eller 450 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten för provsmakning av alkoholdrycker

3 500 kr

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap

800 kr

Anmälan om serveringsansvariga, serveringsställe vid catering, provsmakning, återtagande av tillstånd etc

Utan avgiftAnsökningsavgifter för tillfälligt tillstånd, övriga sökande


Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid enstaka tillfälle

800 kr


I den mån tillfälliga serveringstillstånd är ett led i prövningen av ett tillstånd året runt för festvåningsverksamhet gäller följande:

Erlagd summa för tillfälliga serveringstillstånd under maximalt 12 månader med undantag av en grundavgift avdrages från nyansökansavgiften.

2 Tillsynsavgifter

Fast tillsynsavgift

Fast tillsynsavgift        3 000 kr/år

Den fasta tillsynsavgiften avser alkoholservering året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutna sällskap samt trafikservering. I likhet med annan servering beräknas avgiften för trafikservering per serveringstillfälle.

Rörlig tillsynsavgift

Rörliga tillsynsavgifter utifrån avgiftsklass
AvgiftsklassÅrsomsättning, krAvgift per år, kr

1

0-100 000

1 000

2

100 001-250 000

3 000

3

250 001-500 000

6 500

4

500 001-1 000 000

11 000

5

1 000 001-2 000 000

16 000

6

2 000 001-3 000 000

20 000

7

3 000 001-5 000 000

24 000

8

5 000 001-9 000 000

30 000

9

9 000 001

36 000

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavaren med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod.

Tillsynsavgiften avseende tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten tas ut i samband med ansökningsavgiften.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-18
Kontakta oss
  • Miljö- och byggavdelningen
  • Box 66
  • 673 22 Charlottenberg
  • Besöksadress Torget 1, Charlottenberg

  • Alkohol- och tobakshandläggare:
  • Jessica Ekenbäck, tfn 0571-18 07 43
  • Catrin Anglid, tfn 0571-281 36
  • servering@eda.se