Inköpspolicy

Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, § 13.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 160.

Arvika kommuns inköpspolicy:

 • redovisar kommunens samlade syn på och direktiv för all inköpsverksamhet
 • är baserad på grundprinciperna i lagen om offentlig upphandling (LOU) om likabehandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande
 • omfattar alla kommunens verksamhetsområden och ska i tillämpliga delar också omfatta bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har dominerande inflytande och därigenom omfattas av LOU
 • gäller för alla inköp av produkter och tjänster oavsett värde
 • är framtagen för att kvalitetssäkra alla led i inköpsprocessen
 • präglas av en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa alltid har företräde

InköpspolicyPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
 • 5. Ekonomi
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Eva Ryman
 • Inköpare
 • Tfn 0570-816 91
Mer information