Åtgärdsplan för hållbar energi

Antagen av Kommunfullmäktige den 26 oktober 2015, § 230.


Åtgärdsplanen för hållbar energi gäller för 2015-2020. Planen innehåller 13 åtgärder som kommunen ska vidta för att minska utsläppen av koldioxid. Kommunen uppmanar även privatpersoner, företag och andra organisationer inom kommunen att genomföra åtgärderna.

Åtgärdsplanen för hållbar energi har tagits fram i enlighet med Borgmästaravtalet, som kommunen har undertecknat. Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än de europeiska målen om 20 % minskning av koldioxidutsläppen till år 2020.

Åtgärdsplan för hållbar energiPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Bertil Ahlin
  • Miljöutvecklare
  • Tfn 0570-819 86