Lyssna på sidan Lyssna

Grafisk policy

Antagna av Kommunstyrelsen den 9 maj 2005, § 68.
Senast ändrad av Kommunstyrelsen den 13 februari 2012, § 35.

Inledning

Information från kommunen och dess bolag ska inge förtroende och skapa igenkännande hos mottagaren. Genom en gemensam grafisk profil som genomsyrar utformningen av alla produkter, stärks människors förtroende för det som förmedlas, oavsett om det handlar om fakta eller en tjänst. En tydlig avsändare och enhetlig utformning gör att verksamheten alltid känns igen - mottagaren behöver inte tveka om vem som är avsändare och kan känna trygghet.

En gemensam grafisk profil tydliggör även internt att kommun/bolag är EN verksamhet utan gränser och revir.

Användningsområde

Den grafiska policyn gäller för samtliga i kommunen/bolagen förekommande dokument som brevpapper, kuvert, visit- och korrespondenskort, faxmeddelanden etc, liksom för trycksaker som mappar, broschyrer, flygblad och affischer, annonser, powerpointpresentation, fordon, skyltar, utrustning, kläder etc –  i alla sammanhang där den kommunala förvaltningen, kommunal nämnd/styrelse eller kommunalt bolag står som avsändare.  

Utformning

Den grafiska profilen är byggd kring;

  • kommunlogotypen
  • särskilda typsnitt  
  • särskilda färger  
  • ett antal grafiska element i form av bårder

Kommunens logotyp består av kommunvapnet (heraldisk vapensköld) samt namnet Arvika kommun utformat med typsnittet Adobe Optima i versaler. Logotypen får inte förändras eller förvrängas i proportionerna. Typsnitt, proportioner och avståndet mellan vapensköld och namnet får inte ändras. Inte heller får annan text eller bild kombineras ihop med kommunens logotyp. För att logotypen ska synas tydligt ska det finnas ett fritt utrymme mellan logotypen och omgivande bilder, texter och andra grafiska element.

De kommunala bolagen Arvika Fastighets AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Teknik AB använder egna varianter av logotypen. Även Arvika Turistbyrån har tillstånd att använda en egen variant av kommunens logotyp.

Om kommunen/bolaget samarbetar med andra myndigheter eller organisationer och flera logotyper ska samsas på samma sida, ska storleksförhållandena vara likvärdiga samt avstånden mellan symbolerna så pass stora att de inte sammanblandas.

Logotypen representerar Arvika kommun/bolag och ska bara finnas med på egna produkter eller i sammanhang där kommun/bolag ingår som en aktiv samarbetspartner.

Externa intressenter som vill använda kommunvapnet, det vill säga heraldisk vapensköld utan text, behöver ett tillstånd från Kommunstyrelsen. I detta fall ska vapenskölden användas utan murkrona i varianterna svart/vitt eller 4-färg.  

Riktlinjer

Framtagna riktlinjer - ”Grafisk handbok” - för praktisk hantering av den grafiska profilen ska följas. Riktlinjerna finns bland annat på kommunens intranät Arvid.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-06
Kontakta oss
  • 6. Information
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Eva Österlind
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn 0570-816 07
Mer information