E-cigaretter, påfyllningsbehållare

Antaget av Kommunledningsutskottet den 4 september 2017, KLU § 127. 

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.


Från och med 1 juli 2017 omfattas elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare med nikotin av ny lagstiftning.

Kommunen ska utöva tillsyn på försäljningsställen över anmälan om försäljning, produktkrav om innehåll och utformning, informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning, produktpresentation samt rapportering av försäljningsvolym. Tillsammans med polismyndigheten ska kommunen utöva tillsyn när det gäller åldergräns och egenkontroll. Kommunen ska årligen från försäljningsställen hämta in uppgifter om försäljningsvolymer med mera samt utöva den tillsyn som lagen (2017:425) anger.

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin kan göras via e-tjänst.

Kommunledningsutskottet beslutar att handläggning och tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin enligt Lag 2017:425 hanteras av Tillsynsenheten. Rutiner för handläggning och tillsyn upprättas samt förslag till delegeringsordning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-04
Kontakta oss
  • Miljö- och byggavdelningen
  • Box 66
  • 673 22 Charlottenberg
  • Besöksadress Torget 1, Charlottenberg

  • Alkohol- och tobakshandläggare:
  • Jessica Ekenbäck, tfn 0571-18 07 43
  • Catrin Anglid, tfn 0571-281 36
  • servering@eda.se