Ordningsregler

Man som går med två hundar

I Arvika kommun finns allmänna lokala ordningsföreskrifter med bestämmelser kring allmän ordning och säkerhet på offentliga platser. I ordningsföreskrifterna finns bland annat regler kring:

 • Containrar
 • Markiser, flaggor och skyltar
 • Affischering
 • Förtäring av alkohol
 • Bad och camping
 • Hundar
 • Ridning, löpning
 • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • Avgift för att använda offentlig plats
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Det finns också lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun (som ingår i kommunens avfallsplan) samt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I den senare finns regler kring bland annat:

 • Avloppsanordning och annan toalett än wc
 • Djurhållning
 • Tomgångskörning
 • Eldning

Ordningsföreskrifterna ingår i kommunens författningssamling. Du hittar länkarna i länkrutan "Mer information".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-10-06