Sammanträdestider

Schema Pdf, 68 kB, öppnas i nytt fönster. för senaste dag för inlämning av handlingar till de olika sammanträdestillfällena finns att hämta som en pdf-fil.

Januari - juni 2021

Sammanträdestoder januari-juni

Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

19.00

25

22

29

26

31

28

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

13.00

12

9

16

13

18

15

Utskottet för vård och omsorg

13.00

21

25

25

22

27

17

Utskottet för lärande och stöd

13.00

13, 27

10, 24

10, 24

7, 21

5, 19

2, 16, 30

Kommunledningsutskottet

8.30

11, 18

2, 16

2, 15, 30

6, 20

4, 17

8, 21

Myndighetsnämnden

14.15

19

9

9

13

11

8

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00

20

18

17

21

19

16

Namnberedningen

15.00

20

3

10

7

5

9

Kommunala handikapprådet

13.30


11


15


3

Kommunala pensionärsrådet

10.00


11


15


3

Stiftelsen Glaskogen

9.00Stiftelsen Glaskogens au

9.00Arvika Fastighets AB

8.30


17

24

21

26


Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.30


15

22


24


Arvika Kommunnät AB

13.00


17

24


26


Teknik i Väst AB

8.30


15

22


24


Budgetberedningen

13.00
Juli - december 2021

Sammanträdestider juli-december

Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

19.00


30

27

25

29

13

Framtidsgrupp

15.00Kommunstyrelsen

13.00


17

14

12

16, 30


Utskottet för vård och omsorg

13.00


26

23

21

25

16

Utskottet för lärande och stöd

13.00

14 prel

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, (22 prel)

Kommunledningsutskottet

8.30


10, 24

7, 21

11, 26

9, 23

7

Myndighetsnämnden

14.15


10

21

19

9

14

Arvika-Eda överförmyndarnämnd

9.00


18

22

20

24


Namnberedningen

15.001

6

3

1

Kommunala handikapprådet

13.30


12


14


2

Kommunala pensionärsrådet

10.00


12


14


2

Stiftelsen Glaskogen

9.00Stiftelsen Glaskogens au

9.00Arvika Fastighets AB

8.3029

27


15

Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.30


23

27


22

13

Arvika Kommunnät AB

13.00


25

29


24

15

Teknik i Väst AB

8.30


23

27


22

13

Budgetberedningen

13.00
Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-07