Lyssna på sidan Lyssna

Sammanträdestider

Juli-december 2018


Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

19.00


27

24

29

26

17

Framtidsgrupp

15.00


 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

13.00


13

10

8

12

3

Utskottet för vård och omsorg

13.15


16

20

18

15

13

Utskottet för lärande och stöd

13.00

11 (prel)

8, 22

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 27 (prel)

Kommunledningsutskottet

8.30


6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

10

Myndighetsnämnden

14.15


14

11

9

13

11

Namnberedningen

15.006

11

8

6

Kommunala handikapprådet

10.00


23


25


6

Kommunala pensionärsrådet

13.30


23


25


6

Stiftelsen Glaskogen

9.00


 

 

 


6

Stiftelsen Glaskogens au

9.00


 

 

 

15

 

Arvika Fastighets AB

8.005, 26


21

12

Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00

 

21

25

30


11

Budgetberedningen

13.00


 

 

 

 

 

 

Januari-juni 2019


Politiskt organ

Kl

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Kommunfullmäktige

19.00

28

25

25

29

27

24

Framtidsgrupp

15.00
 Kommunstyrelsen

13.00

14

11

11

8

13

10

Utskottet för vård och omsorg

13.15

24

21

21

25

23

13

Utskottet för lärande och stöd

13.00

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17

2, 15, 29

12, 26

Kommunledningsutskottet

8.30

7, 21

4, 18

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

Myndighetsnämnden

14.15

15

12

12

9

14

11

Namnberedningen

15.00

9

6

6

10

15

12

Kommunala handikapprådet

10.00


14


18


11

Kommunala pensionärsrådet

13.30


14


18


11

Stiftelsen Glaskogen

9.00


 

Stiftelsen Glaskogens au

9.00


 
 

Arvika Fastighets AB

8.00


20

27


29


Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00


19

26


28


Teknik i Väst AB19

18


24


Budgetberedningen

13.00


 

 

 

 

 

 

Juli-december 2019


Politiskt organ

Kl

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

19.00


26

30

28

25

16

Framtidsgrupp

15.00
 Kommunstyrelsen

13.00


12

9

14

11

2

Utskottet för vård och omsorg

13.15


22

26

17

14

12

Utskottet för lärande och stöd

13.00

10 (Prel)

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 27

Kommunledningsutskottet

8.30


19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

9

Myndighetsnämnden

14.15


13

10

8

12

10

Namnberedningen

15.004

9

6

4

Kommunala handikapprådet

10.00


15


24


16

Kommunala pensionärsrådet

13.30


15


24


16

Stiftelsen Glaskogen

9.00


 

Stiftelsen Glaskogens au

9.00


 
 

Arvika Fastighets AB

8.00


21

25

23


11

Arvika Teknik AB/Arvika
Fjärrvärme AB/Arvika Kraft AB

8.00


20

24

22


10

Teknik i Väst AB20

19

24


9

Budgetberedningen

13.00


 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-13