Kallelse Teknik i Väst AB

Datum: fredagen den 28 februari kl 08.15
Plats: Ylöjärvi, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Godkännande av dagordningen

3
Föregående mötesprotokoll
TiVAB 2019/39-100

4
VD-rapport 2020
TiVAB 2020/11-100

5
Avslutade investeringar 2019
TiVAB 2020/6-100

6
Internkontrollplan 2020
TiVAB 2020/7-100

7
Rapport anpassning organisation
TiVAB 2020/8-100

8
Aktuella händelser

9
Övriga frågor

10
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27