Kallelse Teknik i Väst AB

Datum: måndagen den 27 september, kl 14.00
Plats: Café Carl, Lenungshammar

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
TiVAB/2021:3

4
VD-rapport
TiVAB/2021:4

5
Delårsrapport 2021
TiVAB/2021:37

6
Klimatanpassningsstrategi
TiVAB/2021:38

7
Strategidag 2021
TiVAB/2021:39

8
Aktuella händelser
TiVAB/2021:8

9
Övriga frågor
TiVAB/2021:9

10
Nästa styrelsemöte


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27