Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Teknik i Väst AB

Datum: måndagen den 9 december kl 08.00
Plats: Rosendal, Elnät konferensrum

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Godkännande av dagordningen

3
Föregående mötesprotokoll
TiVAB 2019/39-100

4
VD-rapport
TiVAB 2019/40-100

5
Kritik på teknik 2019
TiVAB 2019/54-100

6
Attestreglemente
TiVAB 2019/55-100

7
Ordförandeposten 2020
TiVAB 2019/56-100

8 Planering av strategidag 2020 TiVAB 2019/57-100

9
Aktuella händelser

10
Övriga frågor

11
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27