Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 13 augusti 2019  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Smeden 6 – Arvika Fastighets AB, beslut om miljösanktionsavgift efter överträdelse av 14 § förordningen om fluorerade växthusgaser
MN 2019/100-420

2
Västby 2:50 - Renewable Sun Energi Sweden AB, beslut om miljösanktionsavgift då föreskrivna krav på läckagekontroll inte uppfyllts.
MN 2019/95

3
Öjerud 1:51 – Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning (sluten tank)
MN 2019/99-407

4
Daldansen 12, Hörngatan 20 - föreläggande om åtgärder angående bristande inomhusmiljö
MN 2019/68

5
Kärrsmossen 2:89 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2019/101

6
Hungarsvik 1:54 Strandskyddsdispens
MN 2019/102

7
Västra sund 2:226 Strandskyddsdispens
MN 2019/103

8
Vakten 2 Bygglov
MN 2019/104

9
Skogsharen 3 Bygglov enbostadshus
MN 2019/105

10
Älgå-Gränsjön 1:79 Bygglov fritidshus
MN 2019/106

11
Fågelsången 2 Bygglov
MN 2019/107

12
Rådane 1:106 Bygglov
MN 2019/108

13
Hjorten 1-4 Bygglov
MN 2019/109

14
Smeden 6
MN 2019/110

15
Bostadsanpassning BAB18-041
MN 2019/111

16
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019 MN 2019/8-100

17
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019 MN 2019/7-100

18 Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

19
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2019/10-100

20
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

21 Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-06
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27