Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 14 januari  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Arvika Kyrkby 4:1 - Arvika krematorium, yttrande över ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet.
MN 2020/7-100

2
Åmot 1:129 Förhandsbesked fritidshus
MN 2020/10

3
Edane 1:317 Bygglov lagerhus
MN 2020/8

4
Edane 1:317 Bygglov om- och tillbyggnad
MN 2020/9

5
Bostadsanpassningsbidrag BAB 2019-065
MN 2020/11

6
Bostadsanpassning BAB 2019-074
MN 2020/12

7
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020
MN 2020/1-100

8
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020
MN 2020/2-100

9
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020
MN 2020/3-100

10
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2020/4-100

11
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2020/5-100

12
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2020/6-100Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-10
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27