Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Tisdag den 10 maj kl. 14:15

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista 

1
Rackstad 2:30 - Förfrågan om ändrad tid för körning
av rallysträcka på Westombanan
MN/2022:84

2
Hillringsberg 7:12 Strandskyddsdispens verksamhet
MN/2022:80

3
Fröbol 1:98 Strandskyddsdispens komplementbyggnad
MN/2022:78

4
Högvalta 1:12 Förhandsbesked Industribyggnad
MN/2022:74

5
Skjutsbol 1:49 Strandskyddsdispens
komplementbyggnad
MN/2022:77

6
Humlekil 2:17 Strandskyddsdispens
komplementbyggnad
MN/2022:79

7
Glava-Brandsbol 1:93 strandskyddsdispens tillbyggnad
av fritidshus
MN/2022:81

8
Hungarsvik 1:155 Bygglov fasadändring
MN/2022:83

9
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovsavdelningen
MN/2022:3

10
Lantmäteriförrättningar
MN/2022:6

11
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN/2022:4


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Lara Rhöse
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27