Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 12 maj 2020  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Västra Rud 1:6 – Föreläggande om att forsla bort husvagn och städa platsen där den har stått
MN 2020/70-450

2
Högvalta 1:12, Glava Grävtjänst AB – Anmälan om lagring, sortering och återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål
MN 2020/69-450

3
Högvalta 1:12 Bygglov för materialgård
MN 2020/77

4
Skjutsbol 1:29 Strandskyddsdispens
MN 2020/71

5
Bortan 1:126 Strandskyddsdispens
MN 2020/74

6
Sördal 1:24 Strandskyddsdispens
MN 2020/72

7
Östra Takene 1:40 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2020/75

8
Hönacka 1:120 Bygglov fritidshus
MN 2020/73

9
Eleven 3 Tidsbegränsat bygglov
MN 2020/76

10
Bostadsanpassning BAB 19-086 ÖP
MN 2020/78

11
Bostadsanpassning BAB 2020-003 Yttrande Förvaltningsrätten
MN 2020/79

12
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020
MN 2020/1-100

13
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020
MN 2020/2-100

14
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020
MN 2020/3-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2020/4-100

16
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2020/5-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27