Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 10 mars 2020  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Verksamhetsberättelse Myndighetsnämnden
MN 2020/30-042

2
Tillsynsplan räddningstjänsten 2020
MN 2020/31-100

3
Internkontrollplan 2020
MN 2020/32-100

4
Taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen
MN 2020/33

5
Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
MN 2020/34

6
Rackstad 2:166 - Anmälan om återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål
MN 2020/38

7
Arvika Prästgård 3:43 Marklov
MN 2020/46

8
Västra Hungvik 1:53 - Förhandsbesked enbostadshus
MN 2020/42

9
Rådane 1:35 - Förhandsbesked enbostadshus
MN 2020/45

10
Styvern 11 - byte av takmaterial
MN 2020/41

11
Kinna 1:46 - Bygglov fritidshus
MN 2020/43

12
Gunnarskogs-Berga 1:102 - Bygglov fritidshus
MN 2020/44

13
Bostadsanpassning BAB 2019-065
MN 2020/47

14
Bostadsanpassning BAB 20-003
MN 2020/48

15
Bostadsanpassning BAB 19-081
MN 2020/49

16
Bostadsanpassning BAB 19-086
MN 2020/50

17
Eleven 3 Byggsanktionsavgift
MN 2020/35

18
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020
MN 2020/1-100

19
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020
MN 2020/2-100

20
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020
MN 2020/3-100

21
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2020/4-100

22
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2020/5-100

23
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2020/6-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27