Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 11 december  2018  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Rackstad 2:166, Team Westom MC - föreläggande om försiktighetsåtgärder MN 2018/176-100

2
Rackstad 2:30, MK Team Westom - föreläggande om försiktighetsåtgärder
MN 2018/175-100

3
Skofterud 1:11 Strandskyddsdispens
MN 2018/177

4
Boda 1:76 Strandskyddsdispens
MN 2018/178

5
Västra Skyberg 1:115 Strandskyddsdispens
MN 2018/179

6
Boda 1:90 Strandskyddsdispens
MN 2018/180

7
Västra Brevik 1:29 Strandskyddsdispens
MN 2018/181

8
Björkenäs 1:85 Förhandsbesked fritidshus
MN 2018/182

9
Långvak 3:35 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2018/183

10
Skulptören 31 Bygglov enbostadshus
MN 2018/184

11
Spanaren 1 Bygglov enbostadshus
MN 2018/185

12
Spanaren 4 Bygglov enbostadshus
MN 2018/186

13
Östra Brevik 1:78 Bygglov enbostadshus
MN 2018/187

14
Gälbgjutaren 5 Olovlig uppställning
MN 2018/188

15
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2018
MN 2018/14

16
Anmälningsärenden Miljöstaben 2018
MN 2018/15

17
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2018/16

18
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2018/17-100

19
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2018/18-100

20 Underrättelser Lantmäteriet
MN 2018/19


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-04
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27