Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 8 septebmer 2020  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Oljan 1 - beslut om miljösanktionsavgift då föreskrivna krav på läckagekontroll inte uppfyllts
MN 2020/99

2
Posten 5 - beslut om miljösanktionsavgift efter överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
MN 2020/98

3
Östra Brevik 1:65 Strandskyddsdispens
MN 2020/115

4
Brunsberg 1:11 Strandskyddsdispens
MN 2020/116

5
Ränkesed 1:82 Strandskyddsdispens
MN 2020/117

6
Edane 1:317 Strandskyddsdispens
MN 2020/118

7
Trotakan 1:79 Bygglov enbostadshus
MN 2020/119

8
Anmälan av delegationsbeslut Miljöstaben 2020
MN 2020/1-100

9
Anmälan av anmälningsärenden Miljöstaben 2020
MN 2020/2-100

10
Anmälan av delegationsbeslut Bygglovenheten 2020
MN 2020/3-100

11
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningstjänsten
MN 2020/4-100

12
Anmälan av delegationsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2020/5-100

13
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2020/6-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-31
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27