Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 12 februari 2019  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Uppföljning internkontroll 2018
MN 2019/17-100

2
Uppföljning tillsynsplaner 2018
MN 2019/18-100

3
Behovsutredning för miljöstaben 2019 - 2021
MN 2019/22

4
Tillsynsplan för Myndighetsnämnden inom miljöstabens ansvarsområde
2019 - 2021
MN 2019/23

5
Tillsynsplan Bygglovavdelningen 2019
MN 2019/30

6
Öna 1:47
Strandskyddsdispens
MN 2019/26

7
Taggsvampen 8 Tidsbegränsat bygglov
MN 2019/24

8
Hamnen 1:2 Tidsbegränsat bygglov
MN 2019/25

9
Rådjuret 1 Bygglov enbostadshus
MN 2019/28

10
Edane 1:317 Bygglov lagertält
MN 2019/29

11
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100

12
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

13
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

14
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningsstjänsten
MN 2019/10-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

16
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27