Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Myndighetsnämnden

Datum: Den 8 oktober 2019  kl 14.15
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika

Föredragningslista 

1
Delårsbokslut T2 Myndighetsnämnden
MN 2019/127-042

2
Uppföljning av Myndighetsstabens tillsynsplan för intern kontroll till och med tertial 2 år 2019
MN 2019/128-042

3
Uppföljning av Myndighetsnämndens tillsynsplaner till och med augusti år 2019 MN 2019/129-042

4
Rackstad 2:166, Yttrande över överklagat beslut avseende Team Westom MC- föreläggande om försiktighetsåtgärder
MN 2018/176-100

5
Rackstad 2:30, Yttrande över överklagat beslut avseende föreläggande om försiktighetsåtgärder, MK Team Westom
MN 2018/175-100

6
Halvardsnäs 2:61 - beslut om förbud mot kemisk bekämpning av lövsly
MN 2019/125

7
Hungarsvik 1:54 Yttrande Länsstyrelsen
MN 2019/136

8
Östra Hungvik 1:25 Strandskyddsdispens
MN 2019/133

9
Hillringsberg 7:10 Strandskyddsdispens
MN 2019/130

10
Högvalta 1:81 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2019/131

11
Långvak 3:46 Förhandsbesked enbostadshus
MN 2019/132

12
Bostadsanpassning BAB-016
MN 2019/134

13
Bostadsanpassnings BAB19-050
MN 2019/135

14
Anmälan av delegeringsbeslut Miljöstaben 2019
MN 2019/7-100

15
Anmälningsärenden Miljöstaben 2019
MN 2019/8-100

16
Anmälan av delegeringsbeslut Bygglovenheten
MN 2019/9-100

17
Anmälan av delegeringsbeslut Räddningsstjänsten
MN 2019/10-100

18
Anmälan av delegeringsbeslut Skorstensfejarmästaren
MN 2019/11-100

19
Underrättelser Lantmäteriet
MN 2019/12-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27