Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 19 maj 2022, kl 13.00.
Plats: Sammanträdeslokal Kongsvinger

Föredragningslista

1
Verksamhetsuppföljning till och med april 2022
KS/2022:4

2
Ombyggnation Gunnebo inklusive hemtjänsten
KS/2022:397

3
Ombyggnad frysrum Edane skolans kök
KS/2022:392

4
Gemensam målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg”
KS/2022:143

5
Motion om språkkrav vid nyanställningar av vård-, omsorgs- och förskolepersonal
KS/2021:995

6
Ej verkställda beslut kvartal 1 2022
KS/2022:445

7
Anmälningsärenden
KS/2022:9

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-12
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79