Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 21 januari 2021 kl 13:00.
Plats: Digitalt sammanträde, samordning Arvika stadshus lokal Ylöjärvi

Föredragningslista
1 Verksamhetsuppföljning december 2020
KS/2021:4

2 Anmälningsärenden
KS/2021:9

3 Information Lägesrapport LSS

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79