Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 21 februari 2019 kl 13.00.

Föredragningslista

1
Årsredovisning 2018, Vård och omsorg
KS 2019/40-042

2
Internbudget 2019 (information)

3
Information om 100 procent Arvika

4
Demensplan 2019-2021
KS 2019/242-730

5
Lägesrapport Daglig verksamhet LSS
KS 2019/232-731

6
Motion om användning av en mat-app i skolmåltidsverksamheten
KS 2018/1516-009

7
Uppföljning av Internkontroll 2018
KS 2019/250-100

8
Internkontrollplan 2019 och Risk- och väsentlighetsanalys
KS 2019/251-040

9
Ej verkställda beslut kvartal 4 2018
KS 2018/669-100

10
Anmälningsärenden
KS 2019/15-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-15
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79