Kallelse Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Datum: Torsdagen den 23 september 2021 kl 10.00.
Plats: Arvika Näringslivscentrum lokalen Krukmakarn

Föredragningslista

1Delårsrapport
KS/2021:775
Ekonomerna Magnus Jonsson och Erdita Salihu Rama kl 10.00

2 Svar på motion om friskvård inom daglig verksamhet
KS/2020:1190
Avdelningscheferna Maria Björn och Monica Persson 10.30

3 Ansökan om korttidsvistelse LSS
KS/2021:788
Avdelningscheferna Maria Björn och Monica Persson

4 Arbete med verksamhetsplan
Avdelningscheferna och ekonomerna medverkar kl 13.00

5 Information från LSS
Enhetschef Marie Vennerstrand och administratör Fredrik Sundman
kl 15.00Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79