Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 09.00
Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Arbete med verksamhetsplan

2
Gymnasieorganisation läsåret 2022/2023
KS/2021:865

3
Ansökan om distansstudier som särskilt stöd i gymnasieskolan
KS/2021:853

4
Kontant ersättning, gymnasieelevers resor 2022
KS/2021:879

5
Förslag till interkommunal ersättning, förskoleklass och grundskola, år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021

6
Förslag interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:835

7
Förslag interkommunal ersättning för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:836

8
Förslag bidragsbelopp till Estetiska skolan för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfälligt statligt stöd till skolväsendet 2021
KS/2021:837

9
Förslag bidragsbelopp till Forshagaakademin AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfälligt statligt stöd till skolväsendet 2021
KS/2021:838

10
Förslag bidragsbelopp till Fria läroverken i Sverige AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:839

11
Förslag bidragsbelopp till Global bildning AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfälligt statligt stöd till skolväsendet 2021
KS/2021:840

12
Förslag bidragsbelopp till Jensen Education College AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:841

13
Förslag bidragsbelopp till Lillerudsgymnasiet AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:843

14
Förslag bidragsbelopp till Klaragymnasium AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:842

15
Förslag bidragsbelopp till Lärande i Sverige AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfälligt statligt stöd till skolväsendet 2021
KS/2021:844

16
Förslag bidragsbelopp till NTI Gymnasiet för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:845

17
Förslag bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:846

18
Förslag bidragsbelopp till Thorengruppen AB för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:848

19
Förslag bidragsbelopp till Stadsmissionens Skolstiftelse för gymnasieskolan år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:847

20
Förslag bidragsbelopp till Estetiska skolan (högstadium) år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:850

21
Förslag bidragsbelopp till Engelska skolan i Karlstad (högstadium) år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:849

22
Förslag bidragsbelopp till Nordic International school i Karlstad (högstadium) år 2021 efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:852

23
Förslag bidragsbelopp till Föräldrakooperativet Värmskog ekonomisk förening år 2021 (förskoleklass och grundskola) efter utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021
KS/2021:851

24
Anmälningsärenden
KS/2021:8


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-15
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79