Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdagen den 10 mars 2021 kl. 09.00
Plats: Digitalt sammanträde, samordning sammanträdesrum Skive, stadshuset

Föredragningslista

1
Information från Värmlands läns vårdförbund

2
Regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år
KS/2021:237

3
Ansökan om fyradagarsvecka
KS/2021:247

4
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats år 2020
KS/2021:253

5
Kvalitets- och verksamhetsberättelse 2019-2020 för Elevhälsans medicinska insatser/skolhälsovården
KS/2021:254

6
Begäran om tilläggsanslag med anledning av tillfälligt statligt stöd till skolväsendet 2021
KS/2021:256

7
Slutredovisning investeringsprojekt
KS/2021:214

8
Remiss av delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området SOU 2020:79
KS/2021:137

9
Anmälningsärenden
KS/2021:8


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-05
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79