Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens utskott lärande och stöd

Datum: Onsdagen den 20 februari 2019 kl 09:00

Föredragningslista

1
Årsredovisning 2018, Lärande och stöd
KS 2019/40-042

2
Verksamhetsuppföljning till och med januari 2019
KS 2019/3-042

3
Uppföljning av internkontrollplan 2018
KS 2019/212-100

4
Internkontrollplan 2019 och Risk- och väsentlighetsanalys
KS 2019/221-040

5
Information om slutlig gymnasieorganisation 2019/2020

6
Redovisning ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2018
KS 2018/669-100

7
Stödboendet Katten - kompletteringar
KS 2018/100-751

8
Hantering av individärenden i Kommunstyrelsen

9
Anmälningsärenden
KS 2019/14-100


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Linnea Karlsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 79