Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 19 augusti 2019 kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Motion om tillgängliga vallokaler för delaktighet, Anton Sjöstedt (L)
KS 2019/348-009

2
Motion med förslag till begränsningar i användandet av fyrverkerier för privatpersoner, Alina Koltsova (MP)
KS 2019/177-009

3
Motion om att prioritera gående, cyklister, kollektivtrafik och miljöhänsyn i Arvikas centrala delar, Gösta Frödin (L) och Anton Sjöstedt (L)
KS 2019/151-009

4
Motion om gratis simundervisning för vuxna, Kerstin Svensson (S) och Zara Hedelin (V)
KS 2019/550-009

5
Motion om förbud mot tiggeri, Ann Garin m.fl. (SD)
KS 2018/1058-009

6
Motion om kollektivtrafik och övriga trafikförhållanden i Arvika kommun, Eva Leander (C)
KS 2019/579-009

7
Medborgarförslag om parkering för rörelsehindrade i anslutning till socialpsykiatrin
KS 2019/794-008

8
Medborgarförslag om att ha ishallen öppen året runt
KS 2019/446-008

9
Medborgarförslag om skateboardpark
KS 2019/498-008

10
Medborgarförslag om att Arvika kommun gör blomsterängar för pollinerade insekter
KS 2019/494-008

11
Avtal med Karlstads Universitet om samverkan
KS 2019/788-106

12
Avsiktsförklaring med Trafikverket om järnvägens korsningspunkter
KS 2019/789-532

13
Köp av fastigheterna Gökropet 1 och 4
KS 2019/824-252

14
Detaljplan för fastigheterna Silon 6 & 7
KS 2019/60-214

15
Detaljplan övre Taserud gata 2
KS 2019/793-214

16
Program för Arvika en upplevelse, utökat stöd till Aktiva Arvika
KS 2019/804-805

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21