Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Onsdagen den 25 maj 2022, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrum Ylöjärvi, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Information från Kommunledningsstabens kansli
KS/2022:2

2
Information från Samhällsbyggnad
KS/2022:2

3
Beslut om antagande - Norra Klässbol 1:188. Ny detaljplan Norra Klässbol 1:188, förskolan Bäckleken
KS/2018:1363

4
Beslut om samråd - Detaljplan för Fors kraftstation, del av fastighet Hillringsberg 4:23
KS/2021:722

5
Revidering av Kommunala pensionärsrådets bestämmelser
KS/2022:431

6
Revidering av Kommunala handikapprådets (funktionsrättsrådets) bestämmelser
KS/2022:432

7
Särskilt bidrag 2022
KS/2022:430

8
Verksamhetsbidrag fritid 2022
KS/2022:141

9
Upprustningsbidrag för kulturförening med samlingslokaler 2022
KS/2022:429

10
Ansökan om bidrag för Stavnäs Visfestival 2022
KS/2022:367

11
Landsbydgsutveckling 2022
KS/2022:451

12
Reinvesteringsbudget 2022
KS/2022:149

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-23
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21