Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Tisdagen den 2 mars 2021 kl. 08.30

Plats: Digitalt sammanträde, samordning sammanträdesrum Ylöjärvi, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Rapportering av krisberedskap och civilt försvar 2020
KS/2021:71

2
Verksamhetsberättelser 2020
KS/2021:13

3
Uppföljning av internkontroll 2020
KS/2021:77

4
Trafikverket, TRV 2021/1409 – Remiss – Förslag på nya föreskrifter för väg 61
KS/2021:144


5
Försäljning av verksamhetstomt - Skruvstycket 1
KS/2021:135

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-24
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21