Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Tisdagen den 26 oktober 2021, klockan 08.30

Plats: Sammanträdesrummet Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Information från Kultur- och fritid
KS/2021:2

2
Information om arbete med avfallsplan
KS/2021:2

3
Vision för Arvika kommun
KS/2021:880

4
Motion om övervakningskameror
KS/2021:685

5
Motion om tillägg i lokala föreskrifter
KS/2021:687

6
Återköp av fastigheten Arvika Krukan 4
KS/2021:577

7
Markanvisning Edanesågen - fastigheten Edane 1:322
KS/2021:885

8
Samrådsbeslut - Detaljplan Glava Glasbruk
KS/2020:750

9
Planbesked – Detaljplan för fastighet Hillringsberg 4:23 Fors Kraftstation
KS/2021:722

10
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd - Restaurang Thai Kök
KS/2021:897

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-20
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21