Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 9 mars 2020 kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i Arvika centrum
KS 2019/977-008

2
Medborgarförslag om att göra ett övergångsställe över väg 175 säkrare
KS 2020/134-008

3
Föreläggande mot fastighetsägare - beskärning av häckar och buskage
KS 2019/1425-228

4
Säffle kommun - LIS-områden. Tematisk tillägg till Säffle kommuns översiktsplan (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
KS 2018/1099-210

5
Årsuppföljning 2019 avseende lag om extra ordinära händelser och lag om skydd mot olyckor
KS 2020/188-167

6
KPMG och Kommunrevisionen - Revisionsrapport - Granskning av kommunens beredskap för extraordinära händelser och höjd beredskap
KS 2020/209-007

7
Dokumenthanteringsplan för Kultur och fritid
KS 2020/253-800

8
Ansökan om stöd för UKM Arvika lokalfestival 2020, Ställwerket
KS 2020/231-805

9
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd - Thybergs livs AB
KS 2019/1111-702

10
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd - Atlantis
KS 2019/1118-702

11
Näringsdepartementet - Remiss av promemoria – En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter bifogas
KS 2019/1478

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21