Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 18 februari 2019 kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Prioriterade frågor Värmlandsrådet

2
Motion om övervakningskameror på offentliga platser
KS 2018/1387-009

3
Motion om fler parkeringsplatser vid Arvika näringslivscentrum
KS 2018/1575-009

4
Motion om att Arvika kommun ska bygga ett könsneutralt omklädningsrum på Badhuset
KS 2018/1608-009

5
Medborgarförslag om upplysta bokstäver med Arvika på berget vid Falleberget KS 2018/1507-008

6
Revidering av Kommunstyrelsens reglemente
KS 2019/145-100

7
Bostadsförsörjningsprogram
KS 2018/1317-210

8
Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i Arvika stadskärna
KS 2018/1316-100

9
Region Värmland - Drömsommarjobbet med inriktningarna film och slöjd i Arvika 2019
KS 2019/211-805

10
Ansökan om bidrag - Föreningen Norden - Firande 100-årsjubileum 2019
KS 2019/224-805

11
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) - Nya Smedbergs Restaurang
KS 2018/1296-702

12
Vindpark Stömne. Vindkraftpark Stömne
KS 2017/830-370

13
Reinvesteringsbudget 2019
KS 2019/229-042

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-12
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21