Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 28 september 2020 kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus

Föredragningslista

1
Tema Näringslivsklimat
KS 2020/2-042

2
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomiska förening
KS 2020/819-106

3
Delårsrapport - Kommunledningsutskottets verksamhetsområden
KS 2020/846-042

4
Biblioteksplan 2021-2024
KS 2020/847-800

5
Travkusken 9 samt del av Arvika-Vik 2:14
KS 2018/1297-214

6
Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnad
KS 2020/816-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-23
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21