Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsens kommunledningsutskott

Datum: Måndagen den 27 januari 2020 kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Revidering av reglemente för internkontroll
KS 2020/105-100

2
Motion om kvalitetshöjning av kommunfullmäktiges webbsändningar
KS 2019/1011-009

3
Motion om revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
KS 2019/1365-009

4
Medborgarförslag om rastplats vid Taserudsstaken
KS 2019/1102-008

5
Dokumenthanteringsplan alkohol- och tobakshandläggning
KS 2020/52-100

6
Markanvisning bostadsområde Jonsbol, del av Arvika Prästgård 3:43
KS 2020/60-210

7
Ansökan om bidrag, LP Grow verksamhet i Arvika, LP Grow
KS 2019/1398-805

8
Ansökan om bidrag, kulturella arrangemang, Arvika Fotofestival, Naturfotograferna Arvika
KS 2020/57-805

9 Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) - Pa Enn´s Thaikök AB
KS 2019/1136-702

10
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd - Godishuset i Arvika AB
KS 2019/1016-702

11
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd - Hönacka Livs AB
KS 2019/899-702

12
Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd - ErJo Matmarknad AB
KS 2020/69-702

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21