Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Tisdagen den 9 februari 2021, kl. 13.00

Plats: Digitalt sammanträde, samordning Ylöjärvi, stadshuset

Föredragningslista

1.
Månadsrapport
KS/2021:5

2.
Information från verksamheter och bolag
KS/2021:1

3.
Lokal trafikföreskrift
KS/2020:910

4.
Organisation dataskydd
KS/2021:95

5.
Inrättande av dataskyddsombud
KS/2021:108

6.
Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsan 2019
KS/2021:67

7.
Kvalitets- och verksamhetsberättelse Elevhälsan 2018-2019
KS/2021:69

8.
Anmälningsärenden
KS/2021:7

9.
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2021:62

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21