Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 10 februari 2019, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 6, Arvika 

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS 2020/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från Arvika Lokal och Mark AB, Arvika Fastighets AB Fastighets AB och Arvika Nya Gjuteri
KS 2020/1-042

3
Information till Kommunstyrelsen från Arvika Kommunnät AB
KS 2020/1-042

4
Återrapportering av uppdrag överförmyndarverksamheten
KS 2019/858-190

5
Motion om Ur och skur-förskola
KS 2019/521-009

6
Motion om kvalitetshöjning av Kommunfullmäktiges webbsändningar
KS 2019/1011-009

7
Motion om revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
KS 2019/1365-009

8
Medborgarförslag om rastplats vid Taserudsstaken
KS 2019/1102-008

9
Revidering av reglemente för internkontroll
KS 2020/105-100

10
Revidering av riktlinjer för skolskjuts
KS 2018/346-623

11
Vattenmyndigheterna - Kommunernas rapportering till vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder
KS 2019/1376-430

12
Dokumenthanteringsplan alkohol- och tobakshandläggning
KS 2020/52-100

13
Val av ombud till bolagsstämma och årsstämma och bolagsstämma 2020 i Arvika Stadshus AB
KS 2020/145-100

14
Val av ny styrelseledamot i Gyllenskeppska Stiftelsen
KS 2020/90-101

15
Anmälningsärenden
KS 2020/7-100

16
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2020/94-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-03
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21