Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Tisdagen den 4 december 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport 
KS 2018/5-042


Information till Kommunstyrelsen från Personalstaben
KS 2018/1-042


Information om Teknik i Väst AB samt godkännande av bolagsbildning
KS 2017/104-310


Fördjupad översiktsplan samråd Hamnen
KS 2013/1091-214


Bostadsförsörjningsprogram
KS 2018/1317-210


Träbyggnadsstrategi för Arvika kommun 
KS 2018/1335-280


Motion - Utred ytterligare lämpligaste läget för ny högstadieskola i kvarteren Hjorten - Smeden 
KS 2018/869-009


Medborgarförslag om fler hyreslägenheter nära grönområden och skogsområden 
KS 2018/833-008


Reviderat förslag angående borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern 2019 
KS 2018/1311-040

10 
Medborgarlöfte 2019, polissamverkan 
KS 2018/1398-106

11 
Arvoden för förtroendevalda politiker  
KS 2018/1423-024

12 
Arvika-Eda samordningsförbund - Förvaltningsberättelse och årsredovisning 2017, revisionsberättelse samt revisionsrapport 
KS 2018/1356

13 
Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 3 
KS 2018/669-100

14 
Förlängt förordnande som vigselförrättare
KS 2018/1322-112

15 
Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i Arvika stadskärna 
KS 2018/1316-100

16 
Länsstyrelsen Värmland, dnr 301-6324-2017 - Remiss om Regionalt serviceprogram 2014-2020 
KS 2018/1278-140

17 
Regeringskansliet - Utbildningsdepartementet, dnr U2018/03652/GV - Remiss - 2018:71 Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden 
KS 2018/1107-615

18 
Markavtal för Stadsnätsbolaget Sverige AB 
KS 2018/1400-260
19 
Ansökan om fortsatt projekt med Moi’s Bridge, Kenya, ICLD:s Kommunala partnerskapsprogram 
KS 2018/820-047

20 
Erbjudande av PRIV (programinriktat val), gymnasieskolan i Arvika 
KS 2018/1406-612

21 
Bidragsbelopp till fristående skolor och interkommunal ersättning för gymnasieskolan år 2019 
KS 2018/1257-612

22 
Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan år 2019 
KS 2018/1259-605

23 
Ersättning till fristående högstadium år 2019 
KS 2018/1260-611

24 
Interkommunal ersättning till förskoleklass, grundskola och fritidshem år 2019 
KS 2018/1261-605

25 
Ersättning till dagbarnvårdare enskild verksamhet år 2019 – fritidsverksamhet 
KS 2018/1262-718

26 
Ersättning till dagbarnvårdare enskild verksamhet år 2019 – förskola 
KS 2018/1263-718

27 
Interkommunal ersättning till förskolor år 2019 
KS 2018/1264-605

28 
Ersättning till föräldrakooperativet Prästhög år 2019 
KS 2018/1265-718

29 
Ersättning till förskolan Fisken år 2019 
KS 2018/1266-718

30 
Ersättning till förskolan Rutan år 2019 
KS 2018/1267-718

31 
Ersättning till föräldrakooperativet Grodan år 2019 
KS 2018/1268-718

32 
Anmälningsärenden 
KS 2018/12-100

33 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2018/1338-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-23
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21