Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 2 december 2019, kl. 11.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 6, Arvika 

Föredragningslista

1
Månadsrapport
Anna Wikstrand och Birgitta Jansson klockan 13.15
KS 2019/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Vård och omsorg
Eva Nilsson klockan 13.30
KS 2019/1-042

3
Information till Kommunstyrelsen från Oslo-Sthlm 2.55
David Samuelsson klockan 14.00
KS 2019/931-532

4
Medborgarförslag om körkortsutbildning
KS 2019/982-008

5
Medborgarförslag om att öppna förskola/avdelning för barn som kräver mycket fokus
KS 2019/458-008

6
Medborgarförslag om att Arvika kommun gör blomsterängar för pollinerande insekter
Anna Rundin och Jenny Wärnevall klockan 15.15
KS 2019/494-008

7
Medborgarförslag om att inkludera idrottens historia i den offentliga miljön i Arvika
KS 2019/708-008

8
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
KS 2019/1199

9
Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
KS 2019/1200

10
Avtal om patientnämndsverksamhet
KS 2019/704-100

11
Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd samt informationssäkerhet
KS 2019/1101-003

12
Sponsringspolicy för Arvika kommun och Arvika kommunkoncern
KS 2019/1145-100

13
Riktlinjer för Arvika kommuns styrdokument
KS 2019/989-100

14
Sammanställning ej verkställda beslut, kvartal 3 2019
KS 2019/253-100

15
Årsredovisning Arvika-Eda Samordningsförbund 2018 med revisionsrapport
KS 2019/1168-042

16
Verksamhetsplaner 2020-2022
Birgitta Jansson klockan 15.30
KS 2019/835-100

17
Vägval - säkerställande av Arvika kommuns pensionsförpliktelse
Birgitta Jansson och Anders Wikstrand klockan 16.00
KS 2019/1226-040

18
Gemensam upphandlingsenhet Arvika och Eda kommuner
KS 2019/1242-040

19
Ramöverenskommelse - samordning före, under och efter samhällsstörning i Värmlands län
KS 2019/1025-167

20
Redovisning av uppdrag överförmyndarverksamheten - förlängning av tid
KS 2019/1287-190

21
Information utifrån ny lagstiftning om minoritetsspråk
KS 2019/1093-100

22
Riktlinje - Lagring av information och dokument
KS 2019/1151-102

23
Förslag gällande länsgemensam beroendemottagning för unga
KS 2019/836-100

24
Svar på revisionens granskning av underhåll av gator och vägar
KS 2019/1090-007

25
Detaljplan för Arvika-Vik 2:4 samt del av Arvika-Vik 2:14
KS 2016/554-214

26
Regeringskansliet - Finansdepartementet, dnr Fi2019/01291/SPN - Remiss - Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner
KS 2019/1029-214

27
Svar till Lärarnas Riksförbund, skrivelse om Lärande och stöds budget
KS 2019/1112-100

28
Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan år 2020
KS 2019/1231-605

29
Interkommunal ersättning för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1232-605

30
Bidragsbelopp till Estetiska skolan för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1233-612

31 Bidragsbelopp till Forshagaakademin AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1234-605

32
Bidragsbelopp till Fria läroverken i Sverige AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1235-605

33
Bidragsbelopp till IT-gymnasiet Sverige AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1236-605

34
Bidragsbelopp till Klaragymnasium AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1237-605

35
Bidragsbelopp till Lillerudsgymnasiet AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1238-605

36
Bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1239-605

37
Bidragsbelopp till Stadsmissionens Skolstiftelse för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1240-605

38
Bidragsbelopp till Thorengruppen AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1241-605

39
Bidragsbelopp till Yrkesplugget i Sverige AB för gymnasieskolan år 2020
KS 2019/1243-605

40
Förslag interkommunal ersättning samt bidragsbelopp till enskilda huvudmän avseende fritids, förskoleklass och grundskola år 2020
KS 2019/1273-605

41
Förslag interkommunal ersättning samt bidragsbelopp till enskilda huvudmän avseende förskola år 2020
KS 2019/1274-605

42
Förslag bidragsbelopp till dagbarnvårdare enskild verksamhet år 2020, avseende fritids Anneborg Djur & Natur
KS 2019/1275-718

43 Förslag bidragsbelopp till förskolan Fisken år 2020, avseende förskola
KS 2019/1276-718

44
Förslag bidragsbelopp till föräldrakooperativet Grodan år 2020 avseende förskola
KS 2019/1277-718

45
Förslag bidragsbelopp till förskolan Rutan år 2020, avseende förskola
KS 2019/1278-718

46
Förslag bidragsbelopp till Estetiska skolan år 2020, avseende grundskola
KS 2019/1279-611

47
Förslag bidragsbelopp till föräldrakooperativet Värmskog ekonomisk förening år 2020, avseende förskola
KS 2019/1280-605

48
Förslag bidragsbelopp till föräldrakooperativet Värmskog ekonomisk förening år 2020, avseende fritids
KS 2019/1281-605

49
Förslag bidragsbelopp till Cosmos Montessoriförskola AB år 2020, avseende förskola
KS 2019/1282-605

50
Förslag bidragsbelopp till dagbarnvårdare enskild verksamhet år 2020, avseende förskola Anneborg Djur & Natur
KS 2019/1283-718

51
Förslag bidragsbelopp till föräldrakooperativet Prästhög år 2020, avseende förskola
KS 2019/1284-718

52
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2019/1141-101

53
Anmälningsärenden
KS 2019/12-100

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21