Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 15 juni 2020, kl. 13.00

Plats: Digitalt sammanträde, samordning Skive, stadshuset

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS 2020/5-042

2
Strategisk plan 2021-2023 med budget 2021
KS 2020/645

3
Borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern 2021

4
Motion om samordning av tolktjänster i kommunen
KS 2020/333-009

5
Motion om körkortssvenska
KS 2020/308-009

6
Ej verkställda beslut, kvartal 1 2020
KS 2020/217-100

7
Boverket, dnr 6352/2018 - Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
KS 2020/487-210

8
Uttalande från Synskadades Riksförbund Arvika-Eda gällande syn- och hörselinstruktörer
KS 2020/537-730

9
Värmlands läns Vårdförbund - Remissförfrågan regionalt behandlingshem för unga
KS 2020/436-760

10
Dokumenthanteringsplan för Ekonomistaben
KS 2020/591-100

11
Anmälningsärenden
KS 2020/7-100

12
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2020/511-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21