Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 14 oktober 2019, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 6, Arvika 

Föredragningslista

1
Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Lärande och stöd
Verksamhetschef Per-Joel Sewelén klockan 13:00
KS 2019/1-042

2
Motion om att inrätta ett EU-sekretariat, Anton Sjöstedt (L)
KS 2019/656-009

3
Motion om informationsskyltar angående badvattnets kvalitet på Sågudden, Kerstin Svensson (S) och Zara Hedelin (V)
KS 2019/549-009

4
Motion om åtgärder på Sågudden, Jan Wettmark (M)
KS 2019/508-009

5
Motion om att publicera riktlinjer för flaggning från kommunens sida på kommunens hemsida och inför flaggning på Europadagen, Anton Sjöstedt (L) KS 2019/509-009

6
Motion angående upphandling av entreprenör för tillagning av måltiderna för Arvika kommuns klienter och elever boende i Glava, Anders Skogberg (SD)
KS 2019/575-009

7
Motion om införande av Örebromodellen vid upphandlingar i de kommunala bolagen för ökad social hållbarhet, Lars-Ove Jansson (S)
KS 2018/463-009

8
Medborgarförslag om cykelväg från gamla väg 61 in till Arvika, flytt av busstationen och att stänga fler gator för trafik i innerstaden
KS 2019/315-008

9
Medborgarförslag om att byta ut hästen i vårt kommunvapen mot den vita älgen KS 2018/1639-008

10
Medborgarförslag om att motverka sexuella trakasserier och våld mot kvinnor KS 2018/1397-008

11
Medborgarförslag om ny högstadieskola
KS 2018/526-008

12
Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2019
KS 2019/951-101

13
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2019
KS 2019/952-101

14
Delårsrapport
Ekonomichef Birgitta Jansson klockan 15:00
KS 2019/973-042

15
VA-policy
KS 2019/902-340

16
Antagande av risk- och sårbarhetsanalys för Arvika kommun
KS 2019/888-168

17
Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m.m. - HÖK 19 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
KS 2019/904-021

18
Avtal med Eda kommun om samverkan inom tobaks- och alkoholområdet KS 2019/940-702

19
Samverkan i myndighetsutövning, Alkohollagen 2010:1662 samt Lag om tobaksvaror 2018:2088
KS 2019/941-702

20
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland
KS 2019/981-612

21
Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen år 2020
KS 2019/935-100

22
Anmälningsärenden
KS 2019/12-100

23
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2019/918-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21