Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 11 maj 2020, kl. 13.00

Plats: Digitalt sammanträde, samordning Skive, stadshuset

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS 2020/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Vård och omsorg KS 2020/1-042

3
Verksamhetsområde för vatten och spillavlopp i västra och östra Högvalta
KS 2019/1172-340

4
Fördjupad översiktsplan hamnområdet förslag till antagandehandling KS 2013/1091-214

5
Hållbarhetsprogram för hamnen Arvika
KS 2020/483-210

6
Motion om att ta fram en utvecklingsplan för Arvika kommun
KS 2020/127-009

7
Motion om försäljning av Ingestrands camping
KS 2020/225-009

8
Motion om att konkurrensutsätta byggandet och driften av ett nytt särskilt boende
KS 2020/96-009

9
Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i Arvika centrum
KS 2019/977-008

10
Revisionsrapport - Gemensam granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
KS 2020/294-007

11
Inga garanterade hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse relaterat till covid-19
KS 2020/431-730

12
Boendeansökningar från annan kommun relaterat till covid-19
KS 2020/432-730

13
Remiss Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)
KS 2020/425-458

14
Anmälningsärenden
KS 2020/7-100

15
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2020/407-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-12
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21