Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 8 april 2019, kl. 14.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Revision, yttrande om styrning, ledning och kontroll
KS 2019/371-007

2
Månadsrapport
KS 2019/5-042

3
Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2019
KS 2019/430-101

4
Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2019
KS 2019/431-101

5
Busstation, samverkansavtal med Värmlandstrafik AB om anpassning och upprustning
2018/1323-537

6
Region Värmland - Årsredovisning, likvidation mm för Region Värmland - kommunalförbund
KS 2019/408-106

7
Val av auktoriserad revisor i kommunens stiftelser
KS 2019/351-101

8
Årsredovisning 2018
KS 2019/40-042

9
Slutredovisningar av investeringsprojekt
KS 2019/299-040

10
Avskrivningar av fordringar
KS 2019/354-040

11
Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Kommunstyrelsen
KS 2019/212-100

12
Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden
KS 2019/212-100

13
Inackorderingstillägg läsåret 2019-20
KS 2019/307-623

14
Dokumenthanteringsplan för grundskolan
KS 2019/153-611

15
Regeringskansliet - Justitiedepartementet, dnr Ju2018/05295/L5 - Slopad straffrabatt för unga myndiga, SOU 2018:85
KS 2019/300-750

16
Uppföljning av vattenförvaltningen 2018
KS 2019/355-430

17
Årsuppföljning avseende lag om extra ordinära händelser och lag om skydd mot olyckor
KS 2019/331-172

18
Avtal samverkan informationssäkerhet
KS 2019/130-168

19
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018
KS 2019/366-730

20
Traktamentsavtal TRAKT T
KS 2019/317-020

21
Föreningen Växtlust Värmland - årsmöte 9 april och nomineringsanmodan
KS 2019/336-106

22
Anmälningsärenden
KS 2019/12-100

23
Delegeringsbeslut
KS 2019/329-101

24
Detaljprojektering högstadieskola - ställningsstagande träkonstuktion, för kännedom
KS 2016/784-214

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-04-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21