Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 12 augusti 2019, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 6, Arvika 

Föredragningslista

1
Kommundirektörens lägesrapport
KS 2019/5-042

2
Information till Kommunstyrelsen från Myndighetsstaben Myndighetsstabens chef Mattias Larsson kl. 13.50
KS 2019/1-042

3
Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
KS 2019/576-009

4
Motion om att införa kontantlösa toaletter i Arvika kommun
KS 2019/551-009

5
Medborgarförslag om att införa förmåner för pensionärer när de ska åka kollektivt
KS 2019/501-008

6
Borgensavgifter för de kommunala bolagen 2019
KS 2019/679-040

7
Ny hyres- och driftskostnad för Sulviks skola
KS 2017/1128-610

8
Tilläggsanslag utbyggnad Nybacken
KS 2018/1109-100

9
Strategisk plan 2020-2022 med budget 2020
KS 2019/835-100

10
Borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern (Arvika Lokal och Mark, Fastighets Nya Arvika Gjuteri, Arvika Näringslivscentrum ekonomisk förening, Arvika Fastighets, Arvika Teknik, Arvika Fjärrvärme, Arvika Kommunnät, Arvika Kraft)
KS 2019/468-040

11
Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund för år 20201
KS 2019/627-430

12
Fastighetsreglering gällande kv Hjorten m.fl
KS 2019/825-254

13
Policydokument för kommunikationsområdet, kommunkoncernen
KS 2019/698-100

14
Värmlands läns Vårdförbund - årsredovisning 2018
KS 2019/743-770

15
Ansökan om medel för byte av ventilationsaggregat ishallen
KS 2019/760-800

16
Ansökan om finansiering av driftåtgärder enskilda vägar
KS 2019/785-100

17
Ändåmålsenlighet för de kommunala bolagen 2018
KS 2019/756-100

18
Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2020
KS 2019/476-133

19
Inrättandet av särskild skolskjuts för elever tillhörande personkrets LSS som studerar vid gymnasieskola i Karlstad
KS 2018/366-623

20
Dokumenthanteringsplan för barnomsorgsverksamheten
KS 2019/696-710

21
Nytt vägnamn på vägen in till Brukshundsklubben
KS 2019/703-246

22
Länsstyrelsen Värmland, dnr 425-4671-2019 - Remiss - Regional energi- och klimatstrategi
KS 2019/617-400

23
Tillförordnad Kommundirektör
KS 2019/815-100

24
Undertecknande av handlingar. Rätt att teckna kommunen. Firmatecknare
KS 2019/816-100

25
Protokoll från Länsstyrelsens inspektion hos Arvika-Eda överförmyndarnämnd och uppföljning av 2018 års inspektion, för kännedom
KS 2019/268-190

26
Anmälningsärende
KS 2019/12-100

27
Anmälan av delegeringsbeslut
KS 2019/705-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-02
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johanna Sköld
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21