Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Tisdagen den 17 maj 2022, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvingar, Arvika Stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Månadsrapport
KS/2022:5

2
Information från verksamheten Vård och omsorg
KS/2022:1

3
Revidering av upphandlingspolicy för Arvika kommunkoncern
KS/2022:401

4
Revidering av taxa för Arvika kommuns arbete enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter
KS/2022:306

5
Översvämningsarbete Byälven, etapp 4
KS/2021:201

6
KPMG och Kommunrevisionen - Rapport - Gemensam granskning av samverkan mellan region och kommun kring palliativ vård
KS/2022:234

7
Motion särskilda skriftliga rutiner för att förhindra att barnfamiljer vräks, Anton Sjöstedt (L)
KS/2021:1114

8
Medborgarförslag om sand till Ingestrands badplats
KS/2022:126

9
Årsredovisning för av kommunen förvaltade stiftelser 2021
KS/2022:398

10
Ansökan och förslag på nytt namn på kommunal verksamhet, Magistern 27 Agnetebergsskolan KS/2022:286

11
Inackorderingstillägg läsåret 2022-2023 KS/2022:253

12
Förslag bidragsbelopp till föräldrakooperativet Värmskog ekonomisk förening (förskola) år 2022
KS/2022:239

13
Förslag tillägg bidragsbelopp till Föräldrakooperativet Värmskog ekonomisk förening (förskoleklass och grundskola) år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:346

14
Förslag tillägg bidragsbelopp till Engelska skolan år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:347

15
Förslag tillägg bidragsbelopp till Estetiska skolan år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:348

16
Förslag tillägg bidragsbelopp till Nordic International school i Karlstad (högstadium) år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:349

17
Förslag tillägg interkommunal ersättning för grundskolan år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:350

18
Förslag tillägg bidragsbelopp till Fria läroverken i Sverige år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:353

19
Förslag tillägg bidragsbelopp till Forshagaakademin AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:354

20
Förslag tillägg bidragsbelopp till Global bildning AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:356

21
Förslag tillägg bidragsbelopp till Jensen Education College AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:357

22
Förslag tillägg bidragsbelopp till Klaragymnasium AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:358

23
Förslag tillägg bidragsbelopp till Lillerudsgymnasiet AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:359

24
Förslag tillägg bidragsbelopp till Lärande i Sverige AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:360

25
Förslag tillägg bidragsbelopp till Naturbruk Väst AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:361

26
Förslag tillägg bidragsbelopp till NTI Gymnasiet år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:362

27
Förslag tillägg bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:363

28
Förslag tillägg bidragsbelopp till Stadsmissionens Skolstiftelse år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:364

29
Förslag tillägg bidragsbelopp till Thorengruppen AB år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:365

30
Förslag tillägg interkommunal ersättning för gymnasieskolan år 2022 efter tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
KS/2022:366

31
Anmälningsärenden
KS/2022:7

32
Anmälan av delegeringsbeslut
KS/2022:317

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-09
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21