Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunstyrelsen

Datum: Måndagen den 11 februari 2018, kl. 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista


Månadsrapport 
KS 2019/5-042


Information till Kommunstyrelsen från verksamheten Vård och omsorg 
KS 2019/1-042


Information om projektet 100 procent Arvika 
KS 2019/1-042


Detaljplan för Jonsbol, del av Arvika Prästgård 3:43 
KS 2016/89-214


Motion om införande och annektering av huskurage i Arvika Kommun 
KS 2017/522-009


Motion om digital talarlista 
KS 2018/1497-009


Medborgarförslag om kanal mellan Sulviks innersta hamn till Ränken 
KS 2018/1175-008


Medborgarförslag om att ta ner häcken vid Fallängsvägen/Jenny Nilssons gata 
KS 2018/901-008

Avtal samverkan säkerhetssamordning 
KS 2019/129-168

10 
Undertecknande av handlingar. Rätt att teckna kommunen. Firmatecknare 
KS 2019/122-002

11 
Dokumenthanteringsplan för kanslifunktionen, kansliet 
KS 2018/1407-100

12 
Årsstämman i Arvika Stadshus AB 
KS 2019/204-100

13 
Ersättning till enskilda huvudmän och interkommunal ersättning för fritidshem år 2019 
KS 2018/1261-605

14 
Ersättning till föräldrakooperativet Värmskog ekonomisk förening år 2019 - fritidshem 
KS 2018/1478-605

15 
Ersättning till dagbarnvårdare enskild verksamhet år 2019 – fritidsverksamhet 
KS 2018/1262-718

16 
Val av ledamot till utskottet Vård och omsorg 
KS 2019/159-101

17 
Anmälningsärenden 
KS 2019/12-100

18 
Anmälan av delegeringsbeslut 
KS 2019/93-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-01
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mattias Thorängen
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-814 21