Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 24 juni 2019, kl.19.00.

Föredragningslista

1
Allmänhetens frågestund
KS 2019/23-101

2
Interpellationsdebatt
KS 2018/25-101

3
Enkla frågor
KS 2019/24-101

4
Högstadieskola, detaljprojekterat förslag samt kostnadsberäkning
Utvecklingsledare Christian Persman

5
Extra anslag för tillfälliga moduler i området Gate-Styckåsen
KS 2019/555-611

6
Nya avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter
KS 2019/547-702

7
Riktlinjer för kommunala markanvisningar
KS 2019/456-210

8
Ej verkställda beslut, kvartal 1 2019
KS 2019/253-100

9
Medborgarförslag om inomhushall för hundträning
KS 2019/240-008

10
Ansökan och förslag till ändrad belägenhetsadress för bostadshus Svartåna 1:17
KS 2015/403-246

11
Medborgarförslag om att sätta upp ljusslingor vid Esplanaden samt fler namnskyltar vid Sågudden, Stadsparken och Esplanaden, remiss
KS 2019/734-008

12
Medborgarförslag om att inkludera idrottens historia i den offentliga miljön i Arvika, remiss
KS 2019/708-008

13
Val av revisor för Gyllenskeppska Stiftelsen
KS 2019/653-101

14
Länsstyrelsens protokoll över slutlig rösträkning
KS 2019/709-101

15
Medborgarförslag om högstadieskolan, för kännedom
KS 2019/384-008

16
Information om SKL:s ordinarie kongress
KS 2019/730-106

Sidansvarig:

Mia Nilsson

Sidan uppdaterad: 2019-06-14
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94