Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 28 oktober 2019, kl.19.00.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2019/23-101

2 Besök av Åsa Ranung, projektledare för Värmland läser 2.0

3 Interpellationsdebatt
KS 2019/25-101

4 Enkla frågor
KS 2019/24-101

5 Delårsrapport
KS 2019/973-042
Ekonomichef Birgitta Jansson

6 Verksamhetsberättelse 2018 för partier
KS 2019/256-101

7 Motion om att inrätta ett EU-sekretariat, Anton Sjöstedt (L)
KS 2019/656-009

8 Motion om informationsskyltar angående badvattnets kvalitet på Sågudden, Kerstin Svensson (S) och Zara Hedelin (V)
KS 2019/549-009

9 Motion om åtgärder på Sågudden, Jan Wettmark (M)
KS 2019/508-009

10 Motion om att publicera riktlinjer för flaggning från kommunens sida på kommunens hemsida och inför flaggning på Europadagen, Anton Sjöstedt (L) KS 2019/509-009

11 Motion angående upphandling av entreprenör för tillagning av måltiderna för Arvika kommuns klienter och elever boende i Glava, Anders Skogberg (SD)
KS 2019/575-009

12 Motion om införande av Örebromodellen vid upphandlingar i de kommunala bolagen för ökad social hållbarhet, Lars-Ove Jansson (S)
KS 2018/463-009

13 Medborgarförslag om cykelväg från gamla väg 61 in till Arvika, flytt av busstationen och att stänga fler gator för trafik i innerstaden
KS 2019/315-008

14 Medborgarförslag om att byta ut hästen i vårt kommunvapen mot den vita älgen
KS 2018/1639-008

15 Medborgarförslag om att motverka sexuella trakasserier och våld mot kvinnor
KS 2018/1397-008

16 VA-policy
KS 2019/902-340

17 Antagande av risk- och sårbarhetsanalys för Arvika kommun
KS 2019/888-168

18 Redovisning av medborgarförslag som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2019
KS 2019/952-101

19 Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i oktober 2019
KS 2019/951-101

20 Ansökan och förslag på ändrad belägenhetsadress för bostadshus Berg med Jösseforsen 1:60
KS 2019/1028-246

21 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i Arvika centrum, remiss KS 2019/977-008

22 Val av ny nämndeman, för kännedom
KS 2019/302-101

23 Medborgarförslag om ny högstadieskola, för kännedom
KS 2018/526-008

24 Revisionsrapport - granskning av underhåll av gator och vägar, för kännedom
KS 2019/1090-007


Sidansvarig:

Mia Nilsson

Sidan uppdaterad: 2019-10-17
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94