Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 februari 2020 kl. 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2020/20-101

2 Information från Arvika-Eda överförmyndarnämnd
Stefan Åström (S) överförmyndarnämndens ordförande och Birgitta Eklund (S) vice ordförande

3 Interpellationsdebatt
KS 2020/22-101

4 Enkla frågor
KS 2020/21-101

5 Återrapportering av uppdrag överförmyndarverksamheten
KS 2019/858-190

6 Motion om Ur och skur-förskola
KS 2019/521-009

7 Motion om kvalitetshöjning av Kommunfullmäktiges webbsändningar
KS 2019/1011-009

8 Motion om revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning
KS 2019/1365-009

9 Medborgarförslag om rastplats vid Taserudsstaken
KS 2019/1102-008

10 Medborgarförslag om att förlänga cykelvägen från Jössefors till Sulvik, remiss
KS 2020/158-008

11 Medborgarförslag om Streetbasket, remiss
KS 2020/154-008

12 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp och ersättare i Myndighetsnämnden, Andreas Strandberg (C)
KS 2020/205-101

13 Val av ny ledamot i Namnberedningen efter Sebastian Bäckström (M), Thomas Broström (M)
KS 2020/104-101

14 Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen och utskottet Lärande och stöd, efter Sebastian Bäckström (M), Ann-Charlotte Eriksson (M)
KS 2020/104-101

15 Val av ny ledamot i Teknik i Väst AB och ny 2:e vice ordförande i Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB, efter Bo Ekberg (M), Thomas Broström (M)
KS 2020/103-101

16 Val av ny ledamot i Arvika kommunnät AB efter Alva Sjöberg (M), Lars Nilsson (M)
KS 2019/1420-101

17 Information till Kommunfullmäktige
KS 2020/64-100

Sidansvarig:

Mia Nilsson

Sidan uppdaterad: 2020-02-13
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94