Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 februari 2020 kl. 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, hörsalen.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2020/20-101

2 Interpellationsdebatt
KS 2020/22-101

3 Enkla frågor
KS 2020/21-101

4 Motion om energiplan för Arvika
KS 2019/1140-009

5 Motion med förslag om att plastbanta Arvika kommun med färre papperskorgar i kommunens lokaler
KS 2019/241-009

6 Motion om laddstolpar på kommunala arbetsplatser
KS 2019/382-009

7 Medborgarförslag om trampolinpark
KS 2019/959-008

8 Medborgarförslag om att göra ett övergångsställe över väg 175 säkrare
KS 2020/134-008

9 Föreläggande mot fastighetsägare - beskärning av häckar och buskage KS 2019/1425-228

10 Taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen
MN 2020/33

11 Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
MN 2020/34

12 Motion om körkortssvenska, Anna-Maria Nykvist (V), remiss
KS 2020/308-009

13 Motion om samordning av tolktjänster i kommunen, Anna-Maria Nykvist (V), remiss
KS 2020/333-009

14 Motion om att Arvika kommun blir medlem i ICORN, International Cities of Refuge Network, Anton Sjöstedt (L), remiss
KS 2020/331-009

15 Motion om att Arvika kommun anordnar en webbsida för Ritz, Anton Sjöstedt (L), remiss
KS 2020/332-009

16 Medborgarförslag om att ersätta nuvarande belysning med solcellsdriven rörelsestyrd/värmestyrd belysning, remiss
KS 2020/304-008

17 Ny huvudman i Westra Wermlands Sparbank fyllnadsval efter Anders Söderström (S) Margareta von Wachenfeldt (S)
KS 2019/939-101

18 Avsägelse av uppdrag - Maja Sveder (M) ledamot i Kommunrevisionen KS 2020/323-101

19 Val av ny ledamot i Kommunfullmäktiges framtidsgrupp och ny ersättare i Myndighetsnämnden efter Andreas Strandberg (C)
KS 2020/205-101

20 Länsstyrelsen i Värmlands - Ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter Andreas Strandberg (C), ny ledamot är Jina Beri Ochana, ny ersättare är Ulf Jonsson
KS 2020/307-101

21 Förordnande av vigselförrättare, Lars-Ove Jansson
KS 2020/130-100

22 Förordnande av vigselförrättare, Jina Beri
KS 2020/131-100

23 Information till Kommunfullmäktige
KS 2020/64-100

24 Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för bostadshus, Skofterud 1:23
KS 2020/144-246

25 Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för verksamhet på Rackstad 2:167
KS 2020/254-246

26 Möjlighet för ledamöter att delta på distans. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden och Myndighetsnämnden
KS 2020/358-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94