Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 februari 2021
kl. 19.00. Sammanträdet hålls digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakarn på Arvika Näringslivscentrum. Hit kan också allmänheten komma och följa mötet, samt ställa en allmänhetens fråga.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2021:18

2 Rapport till Kommunfullmäktige om nya högstadieskolan,
Christian Persman 

3 Föredrag Suicidprevention,
Anna Sundkvist Kräutner från Suicide Zero ca. kl 20.00 

4 Interpellationsdebatt
KS/2021:20

5 Enkla frågor
KS/2021:19

6 Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för
bostadshus Västra Sund 2:234
KS/2021:50

7 Ansökan och förslag på ändrad belägenhetsadress för
bostadshus Östra Brevik 1:
KS/2021:61

8 Nomineringsanmodan - Val av huvudmän i
Westra Wermlands
KS/2021:168

9 Motion om klimatarbetet, Gösta Frödin (L),
KS/2021:124

10. Motion nedtrappning av arbetstid efter en viss ålder, Karina Nykvist (V), remiss

11. Motion om etiska riktlinjer för Arvika kommun, Susanne Engstad Clarke (KD), remiss

12. Motion om försöksverksamhet med extra tunna för avhämtning för pappers- och plastavfall, Anton Sjöstedt (L), remiss

13. Motion om checklista för tillgänglighet i upphandling, Anton Sjöstedt (L), remiss

14. Interpellation om tillitsbaserad styrning, Gösta Frödin (L)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94