Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 september 2020 kl. 19.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum, Hörsalen.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2020/20-101

2 Interpellationsdebatt om digitalisering av kommunens verksamheter KS 2020/22-101

3 Enkla frågor
KS 2020/21-101

4 Återrapport från Arvika-Eda överförmyndarnämnd
Ordförande Stefan Åström (S) och vice ordförande Birgitta Eklund (S) KS 2019/858-190

5 Förslag till tomtpriser Jonsbol
KS 2020/710-253

6 Motion om stöd för gode män och förvaltare
KS 2020/396-009

7 Motion om antikorruptionspolicy för Arvika kommun
KS 2019/1113-009

8 Motion om jämställdhetsintegrering
KS 2019/695-009

9 Motion om förbättring av företagsklimatet i Arvika kommun
KS 2019/1124-009

10 Medborgarförslag om att anordna båtturer
KS 2020/521-008

11 Medborgarförslag om höjande av trafiksäkerheten i Arvika stad
KS 2020/252-008

12 Medborgarförslag om att förlänga cykelvägen från Jössefors till Sulvik
KS 2020/158-008

13 Medborgarförslag om att ersätta nuvarande belysning med solcellsdriven rörelsestyrd/värmestyrd belysning
KS 2020/304-008

14 Arvika-Eda Samordningsförbunds Årsredovisning 2019 med revisionsrapport och berättelse
KS 2020/708-042

15 Förslag på nytt vägnamn i Dottevik, Dottevik 2:
KS 2020/795-246

16 Förslag till ändrat gatunamn och nya kvartersnamn i Övre Taserud KS 2020/797-246

17 Ansökan och förslag på ny belägenhetsadress för bostadshus, Berg med Jösseforsen 1:82
KS 2020/794-246

18 Förslag på nytt gatunamn på Prästängen i kv. Nattviolen
KS 2020/796-246

19 Sammanträdesdagar Kommunfullmäktige år 2021
KS 2020/828-100

20 Motion om parfymfritt i Arvika kommuns lokaler och i lokalvården, Anton Sjöstedt (L), remiss
KS 2020/850-009


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-18
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94