Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder på Arvika Näringslivscenter, hörsalen, måndagen den 26 augusti 2019, kl.19.00.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS 2019/23-101

2 Interpellationsdebatt om företagsklimatet
KS 2019/25-101

3 Enkla frågor
KS 2019/24-101

4 Borgensavgifter för de kommunala bolagen 2019
KS 2019/679-040

5 Avgifter vid tillsyn och underlag för bedömning av avgiftsklasser vid beslut om årlig tillsynsavgift för tobaksvaror
KS 2019/547-702

6 Budget kommunrevisionen 2020 och plan för 2021-2022
KS 2019/884-041

7 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Arvika kommun
Ekonomichef Birgitta Jansson
KS 2019/869-042

8 Strategisk plan 2020-2022 med budget 2020
Kommunalråd Peter Söderström (S) och ekonomichef Birgitta Jansson KS 2019/835-100

9 Borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern 
KS 2019/468-040

10 Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund för år 2020
KS 2019/627-430

11 Ansökan om finansiering av driftåtgärder enskilda vägar
KS 2019/785-100

12 Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
KS 2019/576-009

13 Motion om att införa kontantlösa toaletter i Arvika kommun KS 2019/551-009

14 Fastighetsreglering gällande kv Hjorten m.fl
KS 2019/825-254

15 Policydokument för kommunikationsområdet, kommunkoncernen
KS 2019/698-100

16 Värmlands läns Vårdförbund - årsredovisning 2018
KS 2019/743-770

17 Val av ny ledamot i Arvika-Eda överförmyndarnämnd, efter Håkan Jivesand (S), Stefan Åström (S), samt val av ny ersättare
KS 2019/767-101

18 Val av ny ordförande i Arvika-Eda överförmyndarnämnd efter Håkan Jivesand (S)
KS 2019/767-101

19 Delrapport arvodesgruppen
KS 2019/885-100

20 Val av nya nämndemän till Värmlands tingsrätt, för kännedom
KS 2019/302-101

21 Svar på fråga om vindpark i Stömne, för kännedom KS 2019/23-101

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94