Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 maj 2022 kl.18.00. Sammanträdet hålls på Arvika Näringslivscentrum lokalen Hörsalen. Hit är också allmänheten välkommen för att följa mötet och ställa allmänhetens frågor.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2022:19

2 Interpellation
KS/2022:21

3 Enkla frågor
KS/2022:20

4 Motion särskilda skriftliga rutiner för att förhindra att
barnfamiljer vräks, Anton Sjöstedt (L)
KS/2021:1114

5 Medborgarförslag om sand till Ingestrands badplats
KS/2022:126

6 Revidering av taxa för Arvika kommuns arbete enligt
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter
KS/2022:306

7 Revidering av upphandlingspolicy för Arvika
kommunkoncern
KS/2022:401

8 Näringslivsstrategi 2022-2025
KS/2022:284

9 Länsstyrelsen i Värmlands län, dnr 201-4246-22 –
Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter
Kristina Blakstad (M). Ny ersättare är Anders Kisterud
KS/2022:455

10 Länsstyrelsen i Värmlands län, dnr 201-4247-22 –
Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter
Roy Pettersson (M). Ny ersättare är Bengt Persson
KS/2022:456

11 Avsägelse av uppdrag -Thomas Broström (M) –
Ledamot i Teknik i Väst AB. Andre vice ordförande
i Arvika Kraft AB, Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Teknik AB
KS/2022:468

12 Information till Kommunfullmäktige
KS/2022:234, KS/2021:275

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-20
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94