Kallelse Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 juni 2021 kl.19.00. Sammanträdet hålls digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakarn på Arvika Näringslivscentrum. Hit kan också allmänheten komma och följa mötet, samt ställa en allmänhetens fråga.

Föredragningslista

1 Allmänhetens frågestund
KS/2021:18

2 Interpellationsdebatt
KS/2021:20

3 Enkla frågor
KS/2021:19

4 Strategisk plan och budget
Ekonomichef Birgitta Jansson
KS/2021:595

5 Borgensramar och borgensavgifter för bolagen i Arvika
stadshus bolagskoncern 2022–2024
KS/2021:580

6 Motion om checklista för tillgänglighet i upphandling
KS/2021:199

7 Motion om upphandling
KS/2020:617

8 Motion om reducering av antalet kommunfullmäktige-
ledamöter
KS/2021:111

9 Motion om att lägga ut rondellerna på entreprenad
KS/2020:226

10 Motion om belysning vid utegymmet i Styckåsskogen
KS/2020:1097

11 Medborgarförslag om Myrvallen
KS/2020:45

12 Medborgarförslag om centrumnära pulkabacke
KS/2021:79

13 VA-plan Arvika kommun
KS/2021:465

14 Serviceplan för Arvika kommun
KS/2021:523

15 Avsägelse uppdrag - Alva Sjöberg (M) ersättare i
Kommunfullmäktige
KS/2021:626

16 Information till Kommunfullmäktige
KS/2021:275

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-18
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 94