Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fjärrvärme AB 

Datum: tisdagen den 24 september kl 08.00
Plats: sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Godkännande av dagordningen

3
Föregående mötesprotokoll
AF 2019/1

4
VD-rapport
AF 2019/2-100

5
Delårsbokslut T2
AF 2019/31-040

6
Information Verksamhetsplan 2020 och budget 2020-2023
AF 2019/32-040

7
Aktuella händelser
AF 2019/14

8
Övriga frågor
AF 2019/3-100

9
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Johan Åkerman

Sidan uppdaterad: 2019-09-18
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27