Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fjärrvärme AB 

Datum: tisdagen den 25 februari kl 08.00
Plats: sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Godkännande av dagordningen

3
Föregående mötesprotokoll
AF 2019/1

4
VD-rapport
AF 2020/3-100

5
Internkontrollplan 2020
AF 2020/9-100

6
Avslutade investeringsprojekt 2019
AF 2020/8-100

7
Utsläppshandel
AF 2020/10-100

8
Redovisning styrelseenkät/Uppföljning av styrelseskattningen
AF 2020/11-100

9
Övriga frågor

10
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27