Lyssna på sidan Lyssna

Kallelse Arvika Fjärrvärme AB 

Datum: tisdagen den 28 maj kl 08.00
Plats: sammanträdesrum Skive, stadshuset, Östra Esplanaden 5, Arvika

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AF 2018/1–100

4
Styrelsens sammansättning
AF 2019/24–100

5
VD-rapport
AF 2019/2–100

6
Arbetsordning för styrelsen
AF 2019/25–100

7
VD-instruktion
AF 2019/27–100

8
Tecknande av firma
AF 2019/26–100

9
Övriga bolagsdokument
AF 2019/30–100

10
Presentation Arvika Fjärrvärme AB, organisation, dokument och verksamhet
AF 2019/28–100

11
Uppföljning internkontrollplan 2018
AF 2019/29–100

12
Övriga frågor

13
Nästa styrelsemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-26
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27