Kallelse Arvika Fjärrvärme AB 

Datum: tisdagen den 27 oktober kl 08.15
Plats: Digitalt sammanträdesrum Zoom

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående mötesprotokoll
AF 2020/2-100

4
VD-rapport
AF 2020/3-100

5
Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021
AF 2020/28-040


6
Investeringsplan 2021-2023, budget 2021
AF 2020/29-040

7
Prisjustering 2021
AF 2020/30-040

8
Prisprodukt markvärme
AF 2020/31-040

9
Sammanträdestider 2021
AF 2020/32-100

10
Aktuella händelser
AF 2020/4-100

11
Övriga frågor
AF 2020/5-100

12 Nästa styrelsemöte


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27