Kallelse Arvika Fjärrvärme AB 

Datum: måndagen den 27 september 2021
Plats: Café Carl, Lenungshammar

Föredragningslista

1
Val av justerare

2
Fastställande av dagordning

3
Föregående protokoll
AF/2021:1

4
VD-rapport
AF/2021:2
5
Delårsrapport
2021 AF/2021:27

6
Prisjustering 2022
AF/2021:29

7
Aktuella händelser
AF/2021:3

8
Övriga frågor
AF/2021:4

9
Nästa styrelsemöteSidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-22
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Åkerman
  • Mötessekreterare
  • Tfn 0570-816 27