Möten, handlingar och protokoll

Sammanträde kommunfullmäktige

Kommunens politiska organ sammaträder regelbundet. Sammanträdestiderna för året och kallelser till mötena publiceras på webbplatsen. I kallelsen kan du se vilka ärenden som ska tas upp och i protokollen kan du läsa vad som beslutades. Vill du även läsa handlingarna till ett möte kan du beställa dem via ett formulär mot en avgift. Handlingar till kommande möten med Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen publiceras alltid på webbplatsen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som helst får komma och lyssna. Har du inte möjlighet att vara med på mötet kan du se det i efterhand på webb-TV.

Under coronapandemin har sammanträdena till stor del varit digitala och då även direktsänts.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5
  • Tfn 0570-816 00 vx