Funktionshinder, funktionsnedsättning

Kolada, kommun- och landstingsdatabas

På Koladas webbplats finns över 2 000 nyckeltal från alla kommuner och landsting/regioner. Där kan du välja de nyckeltal som du vill se och från vilka år. Du kan också enkelt jämföra bakåt i tiden och mot andra kommuner. En del av nyckeltalen hittar du på Arvika kommuns webbplats som öppna data.


Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer varje år, i samverkan med Socialstyrelsen, indikatorer som visar vilken kvalitet, vilket resultat och vilka kostnader Sveriges 290 kommuner har inom områdena;

 •   folkhälsa
 •   grundskola
 •   gymnasieskola
 •   hälso- och sjukvård
 •   trygghet och säkerhet
 •   vård och omsorg om äldre
 •   övrig socialtjänst

Resultatet presenteras i rapportserien "Öppna jämförelser". Med hjälp av "Öppna jämförelser" kan du jämföra kvalitet, resultat och kostnader mellan kommuner.  

Lokalt kvalitetsarbete

Inom Arvika kommun görs löpande egna uppföljningar och enkätundersökningar inom de olika verksamhetsområdena. Synpunkterna som kommer in från medborgarna via synpunktsformuläret "Tyck till om oss" tas också om hand och följs upp.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-05
Kontakta oss
 • 40. Vård och omsorg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Eva Nilsson
 • Verksamhetschef
 • Tfn 0570-828 32